A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

There's a shop down the street,
Нижче вулицею є магазин,
where they sell plastic rings,
Де продають пластикові персні
for a quarter a piece, I swear it.
По 25 центів за штуку , присягаюсь.
Yeah, I know that it's cheap,
Так,я знаю, що це дешево,
not like gold in your dreams,
Не як золото із твоїх мрій,
but I hope that you'll still wear it.
Але я сподіваюся , що ти , проте, носитимеш це.


Yeah, the ink may stain my skin,
Так,може, я і весь у чорнилі
and my jeans may all be ripped.
І ношу рвані джинси.
I'm not perfect, but I swear,
Я не ідеальний , але я присягаюся,
I'm perfect for you.
Що я підходжу тобі.


..and there's no guarantee,
Нема гарантії,
that this will be easy.
Що це буде легко.
It's not a miracle ya need, believe me.
Це не те диво,яке тобі потрібно,повір.
Yeah, I'm no angel, I'm just me,
Так, я не янгол , я - просто я,
but I will love you endlessly.
Але я любитиму тебе безкінечно.
Wings aren't what you need, you need me.
Тобі не потрібні крила,ти потребуєш мене.


There's a house on the hill,
На пагорбі є будинок,
with a view of the town,
З якого видно все місто,
and I know how you adore it.
І я знаю, як ти у захваті від нього.
So I'll work everyday,
Тому я буду працювати кожного дня,
through the sun, and the rain,
Незважаючи на сонце і дощ,
until I can afford it.
Поки не зможу дозволити його собі.


Yeah, your friends may think I'm crazy,
Так,твої друзі , може,думають, що я шибайголова,
cause they can only see,I'm not perfect,
Бо вони бачать тільки, що я не ідеальний,
but I swear, I'm perfect for you.
але я присягаюся,що підходжу тобі.


..and there's no guarantee,
Нема гарантії,
that this will be easy.
Що це буде легко.
It's not a miracle ya need, believe me.
Це не те диво,яке тобі потрібно,повір.
Yeah, I'm no angel, I'm just me,
Так, я не янгол , я - просто я,
but I will love you endlessly.
Але я любитиму тебе безкінечно.
Wings aren't what you need, you need me.
Тобі не потрібні крила,ти потребуєш мене.


(You need me, I know you need me,
(Ти потребуєш мене,я знаю,ти потребуєш мене,
you need me, I know you need me)
Ти потребуєш мене,я знаю,ти потребуєш мене).


Ink may stain my skin,
Може, я і весь у чорнилі
and my jeans may all be ripped.
І ношу рвані джинси.
I'm not perfect, but I swear,
Я не ідеальний , але я присягаюся,
I'm perfect for you.
Що я підходжу тобі.


..and there's no guarantee,
Нема гарантії,
that this will be easy. (This will be easy)
Що це буде легко.(Це буде легко!)
It's not a miracle ya need, believe me.
Це не те диво,яке тобі потрібно,повір.
(Won't you believe me?)
(Чи ти повіриш мене?)
Yeah, I'm no angel, I'm just me,
Так, я не янгол , я - просто я,
but I will love you endlessly.
Але я любитиму тебе безкінечно.
Wings aren't what you need, you need me.
Тобі не потрібні крила,ти потребуєш мене.
(You know you need me)
(Ти знаєш,що потребуєш мене).


(I know you need me)
(Я знаю,ти потребуєш мене)
You need me,
Ти потребуєш мене,
(I know you need me)
(Я знаю,ти потребуєш мене)
You need me,
Ти потребуєш мене.
(I know you need me)
(Я знаю,ти потребуєш мене)


There's a shop down the street,
Нижче вулицею є магазин,
where they sell plastic rings,
Де продають пластикові персні
for a quarter a piece, I swear it.
По 25 центів за штуку , присягаюсь.
Yeah, I know that it's cheap,
Так,я знаю, що це дешево,
not like gold in your dreams,
Не як золото із твоїх мрій,
but I hope that you'll still wear it.
Але я сподіваюся , що ти , проте, носитимеш це.

Автор публікації: Мар'яна Грудзевич


« Bad Symphony Soldier Пісні Animal »