A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Текст пісні і переклад на українську мову

My condolences
Мої співчуття
I'll shed a tear with your family
Я проливатиму сльози разом з твоєю сім'єю
I'll open a bottle up
Я відкрию пляшку
Pour a little bit out in your memory
І вип'ю трохи за твою пам'ять
I'll be at the wake dressed in all black
Буду з самого ранку одягнена у все чорне
I'll call out your name but you won't call back
Я кликатиму тебе, але ти не відгукнешся
I'll hand a flower to your mother when I say goodbye
Я вручу квіти твоїй мамі, коли казатиму ,,Бувайте''
'Cause baby you're dead to me
Тому що, милий, ти мертвий для мене


I need to kill you
Мені потрібно вбити тебе
That's the only way to get you out of my head
Це єдиний спосіб викинути тебе з моєї голови
Oh, I need to kill you
Ох, мені потрібно вбити тебе
To silence all the sweet little things you said
Щоб забути всі солодкі дрібнички про, які ти мені казав
I really want to kill you
Я справді хочу вбити тебе
Wipe you off the face of my Еarth
Стерти з лиця моєї Землі
And bury your bracelet
І похоронити твій браслет
Bury your bracelet
Похоронити твій браслет
Six feet under the dirt
Під шістьма футами землі


Rainy days and black umbrellas
Дощові дні і чорні парасольки
Who's gonna save you now?
Хто ж тебе врятує зараз?
Can you cheat from underground?
Чи зможеш продовжувати свою брехню під землею?


My condolences
Мої співчуття
I'll shed a tear with your family
Я проливатиму сльози разом з твоєю сім'єю
I'll open a bottle up
Я відкрию пляшку
Pour a little bit out in your memory
І вип'ю трохи за твою пам'ять
I'll be at the wake dressed in all black
Буду з самого ранку одягнена у все чорне
I'll call out your name but you won't call back
Я кликатиму тебе, але ти не відгукнешся
I'll hand a flower to your mother when I say goodbye
Я вручу квіти твоїй мамі, коли казатиму ,,Бувайте''
'Cause baby you're dead to me
Тому що, милий, ти мертвий для мене
(I'll mourn you when you go)
( Я плакатиму, коли ти підеш )
Baby you're dead to me
Милий, ти мертвий для мене
(I'll mourn you when you go)
( Я плакатиму, коли ти підеш )


I need to say sorry
Я маю вибачитися
That's the only thing you say when you lose someone
Це єдине, що ти кажеш, коли втрачаєш когось
I used to say I'm sorry
Я вибачалася
For all of the stupid shit you've done
За всі ті дурниці, що ти робив
So now I'm really sorry
Але зараз мені справді шкода
Sorry for being the apologetic one
За те, що я постійно вибачалася
But if I told you again, if I told you again
Але якщо я скажу це знову, повторю
You would think I was crazy
Ти подумаєш, що я здуріла


My condolences
Мої співчуття
I'll shed a tear with your family
Я проливатиму сльози разом з твоєю сім'єю
I'll open a bottle up, pour a little bit out in your memory
Я відкрию пляшку і вип'ю трохи за твою пам'ять
I'll be at the wake dressed in all black
Буду з самого ранку одягнена у все чорне
I'll call out your name but you won't call back
Я кликатиму тебе, але ти не відгукнешся
I'll hand a flower to your mother when I say goodbye
Я вручу квіти твоїй мамі, коли казатиму ,,Бувайте''
'Cause baby you're dead to me
Тому що, милий, ти мертвий для мене
(I'll mourn you when you go)
( Я плакатиму, коли ти підеш )
Baby you're dead to me
Милий, ти мертвий для мене
(I'll mourn you when you go)
( Я плакатиму, коли ти підеш )
'Cause baby you're dead to me
Тому що, милий, ти мертвий для мене

Автор публікації: Анастасія Досин


« Carousel Dollhouse EP Пісні Bittersweet Tragedy »