A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

(I'm an angel with a shotgun, shotgun, shotgun,
(Я ангел із дробовиком,
An angel with a shotgun, shotgun, shotgun.)
Ангел із дробовиком.)


Get out your guns, battle's begun.
Діставайте свої гармати,почалася боротьба.
Are you a saint or a sinner?
Хто ти:святий чи грішник?
If love's a fight then I shall die
Якщо кохання- це бій,тоді я,певно,помру
With my heart on a trigger.
Із простреленим серцем.


They say before you start a war,
Кажуть,що перед тим,як починати війну,
You better know what you're fighting for.
Треба знати, за що борешся.
Well, baby, you are all that I adore.
Добре,дівчинко,ти - це все,чим я захоплююся.
If love is what you need, a soldier I will be.
Якщо ти потребуєш любові, я буду солдатом.


I'm an angel with a shotgun,
Я ангел із дробовиком,
Fighting 'til the war's won,
Який бореться,поки не переможе.
I don't care if heaven won't take me back.
Мені байдуже,чи небеса приймуть мене назад.
I'll throw away my faith, babe, just to keep you safe.
Я залишу свою віру,крихітко,задля того,щоб ти була у безпеці.
Don't you know you're everything I have?
Чи знаєш ти,що ти - це все,що я маю?
And I wanna live, not just survive tonight.
І я хочу жити, а не просто уціліти цієї ночі.


Sometimes to win, you've got to sin.
Деколи,щоб перемогти, потрібно нагрішити.
Don't mean I'm not a believer.
І це не означає,що я не віруючий.
And major Tom will sing along.
Майор Том буде підспівувати.
Yeah, they still say I'm a dreamer.
Так,вони досі говорять,що я мрійник.


They say before you start a war,
Кажуть,що перед тим,як починати війну,
You better know what you're fighting for.
Треба знати, за що борешся.
Well, baby, you are all that I adore.
Добре,дівчинко,ти - це все,чим я захоплююся.
If love is what you need, a soldier I will be.
Якщо ти потребуєш любові, я буду солдатом.


I'm an angel with a shotgun,
Я ангел із дробовиком,
Fighting 'til the war's won,
Який бореться,поки не переможе.
I don't care if heaven won't take me back.
Мені байдуже,чи небеса приймуть мене назад.
I'll throw away my faith, babe, just to keep you safe.
Я залишу свою віру,крихітко,задля того,щоб ти була у безпеці.
Don't you know you're everything I have?
Чи знаєш ти,що ти - це все,що я маю?
And I wanna live, not just survive tonight.
І я хочу жити, а не просто уціліти цієї ночі.


I'm an angel with a shotgun.
Я ангел із дробовиком,
Fighting 'til the war's won.
Який бореться,поки не переможе.
I don't care if heaven won't take me back.
Мені байдуже,чи небеса приймуть мене назад.


I'm an angel with a shotgun,
Я ангел із дробовиком,
Fighting 'til the war's won,
Який бореться,поки не переможе.
I don't care if heaven won't take me back.
Мені байдуже,чи небеса приймуть мене назад.
I'll throw away my faith, babe, just to keep you safe.
Я залишу свою віру,крихітко,задля того,щоб ти була у безпеці.
Don't you know you're everything I have?
Чи знаєш ти,що ти - це все,що я маю?
(I'm an angel with a shotgun)
(Я ангел із дробовиком)
And I want to live, not just survive
І я хочу жити, а не просто уціліти цієї ночі.
(Live, not just survive)
(Жити,а не просто уціліти)
And I'm gonna hide, hide, hide my wings tonight.
І я збираюся сховати свої крила цієї ночі.


They say before you start a war,
Кажуть,що перед тим,як починати війну,
You better know what you're fighting for.
Треба знати, за що борешся.
Well, baby, you are all that I adore.
Добре,дівчинко,ти - це все,чим я захоплююся.
If love is what you need, a soldier I will be.
Якщо ти потребуєш любові, я буду солдатом.

Автор публікації: Мар'яна Грудзевич


Symphony Soldier Пісні Bad »