A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Now, we have come
Тепер, коли ми
Far too many times
Стільки разів
To celebrate this death
Виспівували цю смерть,
That soon some will forget
Що скоро дехто вже й забуде,
And we mourned
Та ми оплакували
Far too many times
Занадто багато разів,
To celebrate this death
Виспівуючи цю смерть.
I'm not ready for this yet
Я ще не готовий до цього.


Is she already gone?
Вона вже пішла?
Can we call her back again?
Чи можемо ми знову її покликати?
Is she already gone?
Вона вже зникла?
Will she find me in the end?
Чи знайде вона мене в кінці кінців?


Pain left me numb
Я німів від болю
Far too many times
Занадто багато разів,
To celebrate this death
Аби виспівати цю смерть.
I never will forget
Я ніколи не забуду.
And we spoke
І ми говорили,
Oh so many times
Ох, так багато разів.
The words we never said
Я найбільше шкодую про ті слова,
Are the ones I most regret
Яких ми так і не сказали.


Is he already gone?
Він вже пішов?
Can we call him back again?
Чи можемо ми знову його покликати
Is he already gone?
Він вже зник?
Will I find him in the end?
Чи зможу я знайти його наприкінці?


Are they already gone?
Вони вже пішли?
Can we call them back again?
Чи можемо ми покликати їх назад знову?
Are they already gone?
Вони вже зникли?
Will I find them in the end?
Чи зможу я знайти їх наприкінці?


Are they already gone?
Вони вже пішли?
Are they already gone?
Вони вже зникли?
Are they already gone?
Вони вже пішли?
Will I find them in the end?
Чи зможу я знайти їх наприкінці?
Will I find them in the end?
Чи зможу я знайти їх наприкінці?



Автор публікації: Степан Гаврилоє


« In Another Time Evolution Пісні Uninvited Guest (Deluxe Edition Track) »