A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

She's sticking needles in her skin
Вона всаджує голки у свою шкіру;
I turn with an ugly grin
Я повертаюсь з потворною посмішкою.
Her canvas doesn't leave a lot to fantasy
Її полотно не залишає багато місця для фантазії…


But her peace of mind
Але її душевний спокій
Can't stay inside the lines
Не може встояти в рамках.
It's so confusing
Це так бентежить,
The methods that she's using
Методи, які вона використовує…
She knows she shouldn't leave a mark that I can see
Вона знає, що не повинна залишити мітку, яку я зможу побачити.


Will she ever find
Чи вдасться їй коли-небудь знайти
One million of a kind?
Мільйон такого роду?
It's cold and lonely
Холодно і самотньо,
But that's because she told me
Але це тому, що вона сказала мені,
Lost inside her dirty world
Загублена всередині власного розпусного світу,
No one hurts this pretty girl but her
Що ніхто не здатний зашкодити цій симпатичній дівчинці, крім неї самої.


Oh,
О,
She's beautiful
Вона прекрасна –
A little better than a man deserves
Трохи краща, ніж заслуговує чоловік.
You are not insane
Ти не божевільний…
Please tell me she won't change
Будь-ласка, скажи, що вона не зміниться.


Maybe I should let her go
Може мені варто відпустити її?
But only when she loves me
Але тільки коли вона покохає мене
(She loves me)
(Вона покохає мене).
How can I just let her go
Як я можу просто відпустити її?
Not until she loves me
Не раніше, ніж вона покохає мене
(She loves me)
(Вона покохає мене).


She's drowning in herself again
Вона знову тоне у собі –
My god, what a lovely sin
Боже мій, який милий гріх.
I guess there's nothing left to do
Думаю, вже нічого не вдіяти,
But have my way
Окрім як йти своїм шляхом.


She can feel it's right
Вона відчуває, що все добре,
So she doesn't close her eyes
Тому не заплющує очей;
She smiles and answers
Вона посміхається і відповідає.
It doesn't seem to matter
Здається, це не має значення…
Lost inside my dirty head
Загублений всередині своєї розпусної голови,
Something tells me I'm the one who's kept
Щось підказує мені, що мене утримують.


Oh,
О,
So volatile
Така мінлива –
A little better than a man defiled
Трохи краща, ніж чоловік осквернив.
Oh I need the pain
О, мені потрібен біль…
Please tell me she won't change
Будь-ласка, скажи, що вона не зміниться.


Maybe I should let her go
Може мені варто відпустити її?
But only when she loves me
Але тільки коли вона покохає мене
(She loves me)
(Вона покохає мене).
How can I just let her go
Як я можу просто відпустити її?
Not until she loves me
Не раніше, ніж вона покохає мене
(She loves me)
(Вона покохає мене).


We were meant to be together
Ми повинні бути разом,
Now die and fucking love me
Тепер помри в біса, кохаючи мене!
We were meant to hurt each other
Ми повинні робити боляче один одному,
Now die and fucking love me
Тепер помри в біса, кохаючи мене!


Die and fucking love me
Помри, кохаючи мене, чорт забирай!
Die and fucking love me
Помри, кохаючи мене, чорт забирай!
Die and fucking love me
Помри, кохаючи мене, чорт забирай!Автор публікації: Степан Гаврилоє