A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Look… If you had…
Слухай… Якби у тебе був…
One shot, or one opportunity
Один шанс або одна можливість
To seize everything you ever wanted… In one moment
Отримати все, про що ти коли-небудь мріяв... В одну мить.
Would you capture it.. Or just let it slip? Yo…
Ти б скористався цим? Або ж просто упустив? Йо...


His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy
Його долоні спітніли, коліна затремтіли, руки стали ватними.
There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti
На його светрі блювота із матусиних спагеті.
He's nervous, but on the surface he looks calm and ready
Він нервує, але ззовні він виглядає спокійним і готовим
To drops bombs, but he keeps on forgetting
Піддати жару, та він не може згадати
What he wrote down, the whole crowd goes so loud
Те, що записав. Натовп занадто галасливий.
He opens his mouth but the words won't come out
Він відкриває рота, але слів не чути…
He's chokin, how? Everybody's jokin now
Він що, задихається? Всі з нього знущаються.
The clock's run out, time's up, over – blaow!
Час сплив, закінчився, все – бах!
Snap back to reality, ohh – there goes gravity
Повертайся до реальності, ох – туди притягує.


Ohh - there goes rabbit, he choked
Ох – йде кролик, він задихається.
He's so mad, but he won't
Він розлючений, але він не стане
Give up that easy nope, he won't have it
Так просто відмовлятись, ні, він цього не зробить.
He knows, his whole back's to these ropes
Він знає, що повністю зв’язаний.
It don't matter, he's dope
Неважливо, він одурманений,
He knows that, but he's broke
Він це знає, та він зламався.
He's so sad that he knows
Він засмучений, бо знає –
When he goes back to this mobile home, that's when it's
Коли він повернеться до свого будинку на колесах, тоді
Back to the lab again, yo, this whole rap shit
Знову повернеться до студії, йо, до всього цього реп-лайна,
He better go capture this moment
Йому краще ловити момент
And hope it don't pass him
І намагатись його не впустити.


You better – lose yourself in the music, the moment
Ти краще розчинись в музиці, ця мить –
You own it, you better never let it go (go)
Твоя, не впусти її (не впусти).
You only get one shot, do not miss your chance to blow
Ти отримав можливість, не впусти свій шанс вистрілити,
This opportunity comes once in a lifetime
Така можливість з'являється лише раз в житті.
You better – lose yourself in the music, the moment
Ти краще розчинись в музиці, ця мить –
You own it, you better never let it go (go)
Твоя, не впусти її (не впусти).
You only get one shot, do not miss your chance to blow
Ти отримав можливість, не впусти свій шанс вистрілити,
This opportunity comes once in a lifetime
Така можливість з'являється лише раз в житті.


You better...
Ти краще...


Soul's escaping, through this hole that is gaping
Душа вислизає через ту діру, що утворюється.
This world is mine for the taking
Цей світ належить мені;
Make me king, as we move
Коронуйте мене, коли ми на шляху
Toward a new world order
До нового світового порядку.
A normal life is boring but superstardom's
Нормальне життя нудне, але суперзірок
Close to post-mortem, it only grows harder
Пам’ятають навіть після смерті, ще дужче,
Homie grows hotter, he blows it's all over
Чувак стає ще відомішим, слухи про нього розповзаються все далі.
These hoes is all on him, coast to coast shows
Повії очей з нього не зводять, концерти від узбережжя до узбережжя.
He's known as the globetrotter
Він стає світовою знаменитістю,
Lonely roads, god only knows
Бозна де він тільки не був.


He's grown farther from home, he's no father
Він віддалився від домівки, він не батько,
He goes home and barely knows his own daughter
Він йде додому і ледве впізнає свою доньку.
But hold your nose cause here goes the cold water
Але стисни носа, бо зараз пролиється холодна вода:
These hoes don't want him no mo', he's cold product
Повії вже не хочуть його, він більше їх не цікавить,
They moved on to the next schmoe who flows
Вони вже з іншим чуваком, який зараз на підйомі.
He nose-dove and sold nada, and so the soap opera
Він опускається і продажі падають, і, наче у мильній опері,
Is told, it unfolds, I suppose it's old partner
Все стає явним – це його старий партнер.
But the beat goes on da-da-dum da-dum da-dah
Та біт продовжується: да-да-дам да-дум да-да.


You better - lose yourself in the music, the moment
Ти краще розчинись в музиці, ця мить –
You own it, you better never let it go (go)
Твоя, не впусти її (не впусти).
You only get one shot, do not miss your chance to blow
Ти отримав можливість, не впусти свій шанс вистрілити,
This opportunity comes once in a lifetime
Така можливість з'являється лише раз в житті.
You better - lose yourself in the music, the moment
Ти краще розчинись в музиці, ця мить –
You own it, you better never let it go (go)
Твоя, не впусти її (не впусти).
You only get one shot, do not miss your chance to blow
Ти отримав можливість, не впусти свій шанс вистрілити,
This opportunity comes once in a lifetime
Така можливість з'являється лише раз в житті.


You better...
Ти краще...


No more games,
Кінець іграм,
I'ma change what you call rage
Я зміню твоє уявлення про те, що ти називаєш люттю,
Tear this motherfuckin roof off like two dogs caged
Зірву цей довбаний дах, наче собаки у клітці.
I was playin in the beginning, the mood all changed
Спочатку я грав, та настрій змінився:
I've been chewed up and spit out and booed off stage
Мене обплювали й виперли зі сцени,
But I kept rhymin and stepped right in the next cypher
Але я продовжував рифмувати і затусив з іншою компанією.
Best believe somebody's payin the pied piper
Повір, деякі самі за себе розплачуються.
All the pain inside amplified by the
Вся біль усередині посилюється
Fact that I can't get by with my nine to
Тим фактом, що я не можу рухатись далі, працюючи з дев’ятої до
Five and I can't provide the right type of
П’ятої і я не можу забезпечити достойне
Life for my family, cause man, these god damn
Життя для моєї сім'ї, тому що, чоловіче, на ці довбані
Food stamps don't buy diapers, and there's no movie
Продовольчі талони мені не придбати підгузків, це не кіно,
There's no Mekhi Phifer, this is my life
Це не Мехі Фіфер, це моє життя
And these times are so hard, and it's gettin even harder
І ці часи настільки важкі, і все стає ще важчим.


Tryin to feed and water my seed plus, teeter-totter
Намагаюсь нагодувати та напоїти дитину, придбати іграшок.
Caught up between bein a father and a primadonna
Розриваюсь між батьківством і знаменитістю.
Baby momma drama screamin on her too much for me to wanna
Занадто багато кричу на мати своєї дитини, аби хотіти
Stay in one spot, another day of monotony
Усидіти на одному місці ще один одноманітний день;
Has gotten me to the point, I'm like a snail I've got
Це доводить мене до ручки, я наче равлик, мені необхідно
To formulate a plot, or end up in jail or shot
Сформулювати план, або в кінцевому підсумку закінчу у в'язниці або застрелять.
Success is my only motherfuckin option, failure's not
Успіх – мій єдиний довбаний шанс, права на невдачу немає.
Mom I love you but this trailer's got to go
Мамо, я люблю тебе, але цей трейлер має залишитись у минулому.
I cannot grow old in Salem's Lot
Я не можу зістаритись у Салемс Лоті.
So here I go it's my shot, feet fail me not
Тож, я пішов, це мій шанс, лише б мої ноги мене не підвели,
This may be the only opportunity that I got
Це може бути моєю єдиною можливістю, яку я отримаю.


You better - lose yourself in the music, the moment
Ти краще розчинись в музиці, ця мить –
You own it, you better never let it go (go)
Твоя, не впусти її (не впусти).
You only get one shot, do not miss your chance to blow
Ти отримав можливість, не впусти свій шанс вистрілити,
This opportunity comes once in a lifetime
Така можливість з'являється лише раз в житті.
You better - lose yourself in the music, the moment
Ти краще розчинись в музиці, ця мить –
You own it, you better never let it go (go)
Твоя, не впусти її (не впусти).
You only get one shot, do not miss your chance to blow
Ти отримав можливість, не впусти свій шанс вистрілити,
This opportunity comes once in a lifetime
Така можливість з'являється лише раз в житті.


You better...
Ти краще...


You can do anything you set your mind to, man
Ти можеш здобути все чого прагнеш, чоловіче.Автор публікації: Степан Гаврилоє