A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

This is the end
Це кінець.
Hold your breath and count to ten
Затримай дихання і дорахуй до десяти,
Feel the Earth move and then
Відчуй рух Землі, а потім
Hear my heart burst again
Прислухайся: моє серце знову вибухає.
For this is the end
Адже це кінець...
I’ve drowned and dreamt this moment
Я потонула, я заснула цієї миті,
So overdue I owe them
Я запізнилася - я перед усіма в боргу,
Swept away I’m stolen
Збита з ніг, я захоплена...


Let the sky fall
Тож нехай же обрушиться небо!
When it crumbles
Коли воно розсиплеться,
We will stand tall
Ми не здригнемося,
And face it all together
Ми разом переживемо це...


Let the sky fall
Тож нехай же обрушиться небо!
When it crumbles
Коли воно розсиплеться,
We will stand tall
Ми не здригнемося,
And face it all together
Ми разом переживемо це...
At Skyfall
У «Скайфол».


Skyfall is where we start
У «Скайфолл» все почнеться для нас,
A thousand miles and poles apart
Розділених сотнями миль та полюсів.
When worlds collide, and days are dark
Коли світи стикаються, а дні похмурішають,
You may have my number, you can take my name
Ти можеш отримати мій номер, можеш взяти моє ім'я,
But you'll never have my heart
Але тобі ніколи не відібрати моє серце!


Let the sky fall,
Тож нехай же обрушиться небо!
When it crumbles
Коли воно розсиплеться,
We will stand tall
Ми не здригнемося,
And face it all together
Ми разом переживемо це...


Let the sky fall,
Тож нехай же обрушиться небо!
When it crumbles
Коли воно розсиплеться,
We will stand tall
Ми не здригнемося,
And face it all together
Ми разом переживемо це...
At Skyfall
У «Скайфол».


Where you go I go
Я йду туди, куди йдеш ти,
What you see I see
Я бачу те саме, що бачиш ти.
I know I'd never be me without the security
Я знаю, що ніколи не буду без захисту
Of your loving arms
Твоїх ніжних обіймів,
Keeping me from harm
Вони бережуть мене від напастей.
Put your hand in my hand
Візьми ж мене за руку
And we'll stand
І разом ми вистоємо!


Let the sky fall,
Тож нехай же обрушиться небо!
When it crumbles
Коли воно розсиплеться,
We will stand tall
Ми не здригнемося,
And face it all together
Ми разом переживемо це...


Let the sky fall,
Тож нехай же обрушиться небо!
When it crumbles
Коли воно розсиплеться,
We will stand tall
Ми не здригнемося,
And face it all together
Ми разом переживемо це...
At Skyfall
У «Скайфол».


Let the sky fall
Тож нехай же обрушиться небо!
We will stand tall
Ми разом переживемо це...
At Skyfall
У «Скайфол».


Автор публікації: Dulce

Інші переклади