A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Hello, darkness, my old friend,
Привіт, темряво, мій старий друже,
I’ve come to talk with you again,
Я прийшов, аби знову поговорити з тобою,
Because a vision softly creeping,
Оскільки марення, що м’яко підкралось,
Left its seeds while I was sleeping,
Посіяло в мені своє насіння поки я спав,
And the vision that was planted in my brain
І бачення, яке було посаджено в моєму мозку,
Still remains within the sound of silence.
Досі залишається в межах звуку тиші.

In restless dreams I walked alone
У неспокійних снах я йшов один
Narrow streets of cobblestone
Вузькими кам’яними вуличками
’Neath the halo of a street lamp,
Під світлом вуличного ліхтаря,
I turned my collar to the cold and damp.
Я розвернув комір, бо стало холодно і вогко.

When my eyes were stabbed
Коли мої очі примружились
By the flash of a neon light
Від неонового світла,
That split the night,
Воно прорізало ніч
And touched the sound of silence.
І торкнулось звуку тиші.

And in the naked light I saw
І у відкритому світлі я побачив
Ten thousand people, maybe more,
Десять тисяч людей, а може й більше,
People talking without speaking,
Люди говорили, не розмовляючи,
People hearing without listening.
Люди чули, не слухаючи.

People writing songs
Люди писали пісні,
That voices never share,
Яких не заспівати,
And no one dare
І ніхто не посмів
Disturb the sound of silence.
Турбувати звук тиші.

"Fools", said I, "you do not know
"Дурні", сказав я, "Ви не знаєте,
Silence like a cancer grows,
Мовчання, як ракова пухлина, зростає,
Hear my words that I might teach you,
Почуйте мої слова, аби я міг навчити вас,
Take my arms that I might reach to you."
Візьміть мої руки, аби я міг достукатись до вас".
But my words like silent raindrops fell
Але мої слова, як мовчазні краплі дощу, впали
And echoed in the wells of silence.
І роздались відлунням у криницях мовчання.

And the people bowed and prayed
І схилився народ, і помолився
To the neon God they made,
Неоновому Богу, якого самі ж і створили,
And the sign flashed out, it’s warning,
І вивіска замерехтіла в попередженні,
And the words that it was forming,
І з’явились на ній слова,

And the sign said:
І слова були такими:
"The words of the prophets
"Слова пророків
Are written on the subway walls,
Написані на стінах підземки,
And tenement halls,
І в холах орендованих будівель,
And whispered in the sound of silence.”
І їх шепочуть в звуці тиші".

Автор публікації: Степан Гаврилоє


« Fire It Up Immortalized Пісні Never Wrong »