A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Oh, hush, my dear, it's been a difficult year
О, тихіше, люба, це був складний рік
And terrors don't prey on innocent victims
І жахи не полюють на невинних жертв.
Trust me, darling, trust me darling
Довірся мені, люба, довірся мені
It's been a loveless year
Цей був рік позбавленний любові
I'm a man of three fears
Я чоловік в якого три страхи -
Integrity, faith and сrocodile tears
Цільсність, віра і крокодилячі слози.
Trust me, darling, trust me, darling
Довірся мені, люба, довірся мені


So look me in the eyes
Тож зазирни мені в очі
Tell me what you see
І скажи, що ти там бачиш
Perfect paradise
Наш прекрасний рай
Tearing at the seams
Тріщить по швах.
I wish I could escape
Хотів би я втекти
I don't wanna fake it
Я не хочу прикидатися
Wish I could erase it
Хотів би я це стерти,
Make your heart believe
Змусити твоє сердце повірити мені


But I'm a bad liar, bad liar
Але я не вмію брехати, не вмію
Now you know
Тепер ти це знаєш
Now you know
Тепер ти це знаєш
That I'm a bad liar, bad liar
Я не вмію брехати, не вмію
Now you know, you're free to go (go)
Тепер ти знаєш, ти вправі піти (піти).


Did all my dreams never mean one thing?
Невже всі мої мрії нічого не означали?
Does happiness lie in a diamond ring?
І все щастя в діамантовій обручці
Oh, I've been askin' for
Я все напрошувався
Oh, I've been askin' for problems, problems, problems
Я все нарошувався на проблеми,проблеми,проблеми
I wage my war, on the world inside
Я веду війну у внутрішньому світі
I take my gun to the enemy's side
І я віддаю всю зброю ворогам
Oh, I've been askin' for (trust me, darling)
Оу, я напрошувався (довірся мені)
Oh, I've been askin' for (trust me, darling)
Я все нарошувався (довірся мені) на проблеми,
Problems, problems, problems
проблеми,проблеми


So look me in the eyes
Тож зазирни мені в очі
Tell me what you see
І скажи, що ти там бачиш
Perfect paradise
Наш прекрасний рай
Tearing at the seams
Тріщить по швах.
I wish I could escape
Хотів би я втекти
I don't wanna fake it
Я не хочу прикидатися
Wish I could erase it
Хотів би я це стерти,
Make your heart believe
Змусити твоє сердце повірити мені


But I'm a bad liar, bad liar
Але я не вмію брехати, не вмію
Now you know
Тепер ти це знаєш
Now you know
Тепер ти це знаєш
That I'm a bad liar, bad liar
Я не вмію брехати, не вмію
Now you know, you're free to go
Тепер ти знаєш, ти вправі піти (піти).


I can't breathe, I can't be
Я задихаюся, я не можу бути
I can't be what you want me to be
Я не можу бути яким ти хочеш
Believe me, this one time
Повір мені цього разу,
Believe me
Повір мені


I'm a bad liar, bad liar
Я не вмію брехати, не вмію
Now you know
Тепер ти це знаєш
Now you know
Тепер ти це знаєш
That I'm a bad liar, bad liar
Я не вмію брехати, не вмію
Now you know, you're free to go
Тепер ти знаєш і ти вправі піти
Oh
Оу
Please believe me
Будь ласка, повір мені
Please believe me
Будь ласка, повір.

Автор публікації: Іра Садук

Інші переклади


« Machine Origins Пісні Zero »