A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

"The Voyage of Bran" - назва - це відсилка до "ірландського Одіссея".
Плавання Брана - середньовічна ірландська сага про мандрівку Брана, сина Фебала, на острів Жінок. Відома із списку «Книга Бурої Корови» (близько 1100 р.-XIV ст., але містить тексти навіть V–VIII ст.), створеного ірландськими ченцями в монастирі Клонмакнойс.

Вільний, авторський переклад- Father, father
- Татку, тату,
Can you tell me
Ти скажи мені
Where the hours go?
Куди плинуть години?
Where time flows?
Куди втікають дні?


- Is it written in the stars
- Це написано зорями, сину,
Upon the milky way
зітка́но Чумацьким шляхо́м -
That we must burn bright
Ми повинні згоріти яскраво
Before we fade away.
Перш ніж звіятись попело́м.


- Mother, mother
- Матусю, мамо,
Can you tell me
Ти скажи мені
Where the fire goes
Куди зникає світла тепло́,
When the flames cease?
Коли полум'я гаснуть вогні?


- From the ashes
- Попелу клапті, сину,
To the astral plain
кружля, летять потойбі́ч,
Where the setting sun
туди, де сонце вечірнє
Meets the sea, Brendan
цілує моря блакитні вічі.


I live by the river
Я живу на березі річки,
Where the old gods still dream
Де сиві боги ще мріять
Of inner communion
Про таємні цілунки
With the open sea
З відкритого моря обрі́єм.


Through the eye of a hunter
Дивлячи́сь очима мисливця
In search of a prey
В пошуках здобичі слі́ду -
Neither beast nor human
Жодного звіра й людини
In my philosophy
В моєму баченні світу.


If you don't recognise me
Якщо ти мене не впізна́єш
Well, it's simply because
Ну, це просто тому́,
I've outgrown these old clothes
Що я виріс з старої одежі,
Time to move on
Час рухатись далі потому.


For you and I will outlive
Ти і я - ми позбудемось масок,
The masks life gave us
Що життя одягло́ всім нам,
When this shadowplay comes
Коли цей театр ті́ней
To a close
Зімкне́ завіси - хвилі полотна́.

Автор публікації: ironwool


« Saturday's Child Eye of the Hunter Пісні Medusa »