A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

I still remember the world
Я досі пам’ятаю світ
From the eyes of a child
Очима дитини.
Slowly those feelings
Повільно ті почуття
Were clouded by what I know now
Затьмарились тим, що тепер знаю я.


Where has my heart gone
Куди лине серце моє?
An uneven trade for the real world
Нечесний обмін на реальність.
Oh I, I want to go back to
О, я, я хочу знову
Believing in everything and knowing nothing at all
У все вірить і нічого не знати.


I still remember the sun
Я досі пам’ятаю сонце,
Always warm on my back
Що завжди зігрівало мене.
Somehow it seems colder now
Зараз, здається, холодніше.


Where has my heart gone
Куди лине серце моє?
Trapped in the eyes of a stranger
Потрапило чужинцю на очі.
Oh I, I want to go back to
О, я, я хочу знову
Believing in everything
У все вірить.


[Latin hymn:]
(Латинський гімн):
Iesu, Rex admirabilis
О, Ісусе, чудовий правителю,
et triumphator nobilis,
Прославлений завойовнику,
dulcedo ineffabilis,
Твою доброту не описати словами,
totus desiderabilis.
Ти приносиш стільки радості.


Iesu, Rex admirabilis
О, Ісусе, чудовий правителю,
et triumphator nobilis,
Прославлений завойовнику,
dulcedo ineffabilis,
Твою доброту не описати словами,
totus desiderabilis
Ти приносиш стільки радості.


[Man:]
(Чоловічий голос):
As the years pass by
Як роки проходять повз,
Before my face,
Перед моїми очима,
As wars rage before me,
Як лють війни переді мною лине,
Finding myself
У пошуках самого себе,
In these last days of existence,
Там, в останні дні свого існування,
This parasite inside me,
Цього паразита всередині мене,
I forced it out.
Я змусив вийти
In the darkness of the storm
В темряву бурі
Lies an evil,
Брехні та зла,
But it’s me.
Але це я.


Where has my heart gone
Куди лине серце моє?
An uneven trade for the real world
Нечесний обмін на реальність.
Oh I, I want to go back to
О, я, я хочу знову
Believing in everything
У все вірить...
Oh where, where has my heart gone
Куди лине серце моє?
Trapped in the eyes of a stranger
Потрапило чужинцю на очі.
Oh I, I want to go back to
О, я, я хочу знову
Believing in everything
У все вірить.

Автор публікації: Степан Гаврилоє

Інші переклади


« Where Will You Go Origin Пісні Even in Death »