A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

I'm a little bit off today, something down inside me's different
Сьогодні я трохи не в собі, глибоко всередині мене щось змінилось.
Woke up a little off today, I can tell that something's wrong
Прокинувшись сьогодні трохи не в собі, я можу сказати, що щось не так.
I'm a little thrown off today, there's something going on inside me
Сьогодні я трохи спантеличений, всередині мене щось відбувається;
I'm a little bit off today, a little bit off today
Сьогодні я трохи не в собі, трохи не в собі сьогодні.
(I'm a little bit off today, a little bit off)
(Я сьогодні трохи не в собі, трохи не в собі).
See, I'm a little bit off today, I cannot put my finger on it
Бачиш, я трохи не в собі сьогодні, я не можу вказати пальцем на це,
Got up a little off today, just to play that same old song
Прокинувся трохи не в собі сьогодні, аби просто заспівати ту саму стару пісню.
I don't really wanna try today, I see nothing in my reflection
Сьогодні в мене немає бажання напружуватись, я нічого не бачу в своєму відображенні,
I'm a little bit dry today, feel like I could die today
Сьогодні я в’ялий, наче можу померти сьогодні.


I'm a little bit off today
Я сьогодні трохи не в собі,
Feel like I could die today
Наче можу померти сьогодні.


Hey yeah, hey yeah
О, так, еге ж,
Hey yeah, don't ya know? (I'm a little bit off)
О, так, чи ти не знаєш? (я трохи не в собі).
Hey yeah, hey yeah
О, так, еге ж,
Hey, you gotta let it go (I'm a little, just a little bit off)
Гей, ти маєш відпустити (я трохи, трішки не в собі).


I'm a little pissed off today and there ain't nothing you can do about it
Я сьогодні трохи знервований і з цим нічого не поробиш.
I'm a little bit put off today and I could not tell you why
Сьогодні я трохи відсторонений і міг би й не розповідати тобі чому;
Got a really short fuse today and everyone around me's fucking crazy
Я наче на голках сьогодні і всі навколо мене подуріли.
I'm a little ticked off today, a little pissed off today
Я сьогодні трохи нервовий, сьогодні трохи злий.
(I'm a little bit off today)
(Я сьогодні трохи не в собі).
I told a little white lie today, I smiled and told someone I loved them
Сьогодні я сказав трохи безневинної брехні, коли посміхнувся і сказав декому, що люблю їх;
I had to say goodbye today to someone that I love
Мені довелося сьогодні попрощатись з кимось, кого я люблю,
I couldn't even cry today, I think my heart is finally broken
Я навіть не зміг заплакати сьогодні, думаю, моє серце нарешті розбите.
Didn't need a reason why today, I don't need a reason why today
Сьогодні причина була не потрібна, мені не потрібна причина чому саме сьогодні.


Hey yeah, hey yeah
О, так, еге ж,
Hey yeah, don't ya know? (I'm a little bit off)
О, так, чи ти не знаєш? (я трохи не в собі).
Hey yeah, hey yeah
О, так, еге ж,
Hey, you gotta let it go (I'm a little, just a little bit off)
Гей, ти маєш відпустити (я трохи, трішки не в собі).


I got a little too high today, got lost inside a sea of madness
Я сьогодні зайшов занадто далеко, загубився у морі божевілля.
Crashed a little bit hard today, crashed a little too hard today
Сьогодні розбився трохи сильніше, занадто важко розбився сьогодні.
Everybody sing
Співаймо разом:


Hey yeah, hey yeah
О, так, еге ж,
Hey yeah, don't ya know? (I'm a little bit off)
О, так, чи ти не знаєш? (я трохи не в собі).
Hey yeah, hey yeah
О, так, еге ж,
Hey, you gotta let it go (I'm a little, just a little bit off)
Гей, ти маєш відпустити (я трохи, трішки не в собі).
Hey, you gotta let it go (I'm a little, just a little bit off)
Гей, ти маєш відпустити (я трохи, трішки не в собі).


I'm a little bit off today
Я сьогодні трохи не в собі,
Something down inside me feels so different
Щось глибоко всередині мене стало зовсім іншим;
Just a little bit off today
Просто трохи не в собі сьогодні,
You can all fuck off today
Можете всі відвалити сьогодні.

Автор публікації: Степан Гаврилоє