A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову


It was a long and dark December
Це був довгий і темний грудень ...
From the rooftops I remember
Я пам’ятаю, з дахів намітало
There was snow, white snow
Сніг, білий сніг.
Clearly I remember
Чітко пам’ятаю,
From the windows they were watching
Як вони все дивилися з вікон
While we froze down below
На те, як ми замерзаємо ...
When the future’s architectured
Коли майбутнє будується
By a carnival of idiots on show
Купою ідіотів-показушників,
You’d better lie low
Тобі краще не висовувати ніс ...
If you love me, won’t you let me know?
Якщо ти любиш мене, просто дай знати ...
 
Was a long and dark December
Це був довгий і темний грудень,
When the banks became cathedrals
Коли банки перетворилися на храми,
And a fox became God
А якийсь хитрун став божеством.
Priests clutched onto bibles
Священики вхопилися за Біблії-муляжі,
Hollowed out to fit their rifles
Службовці схованками для гвинтівок,
And a cross held aloft
І хрести спрямувалися вгору ...
Bury me in armour
Поховайте мене в амуніції,
When I’m dead and hit the ground
Коли я, мертвий, упаду на землю.
My nerves are poles that unfroze
Мої нерви немов відталі полюси ...
And if you love me, won’t you let me know?
 
І якщо любиш мене - даси знати?
I don’t want to be a soldier
Я не хочу бути солдатом,
Who the captain of some sinking ship
Якого капітан якого-небудь приреченого корабля
Would stow, far below.
Відправить глибоко на дно ...
So if you love me, why d’you let me go?
Так якщо ти любиш мене, навіщо відпускаєш?
 
I took my love down to violet hill
Я забрав свою любов на фіолетовий пагорб,
There we sat in snow
Де ми сиділи в снігу.
All that time she was silent still
І весь той час, поки ми сиділи, вона мовчала ...
Said if you love me, won’t you let me know?
Що ж, якщо любиш мене - просто дай знати ...
If you love me, won’t you let me know?
Якщо любиш мене - дай знати ..

Автор публікації: Владислав


« Life in technicolor Viva la Vida Пісні Strawberry Swing »