A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Just one more tear to cry, one teardrop from my eye
Ще одна сльоза, щоб доплакати, одна сльоза з мого ока
You better save it for
Краще прибережи її до
The middle of the night when things aren't black and white
Півночі, коли вже все не буде чорно-білим.
Enter, Troubadour
Заходь, Трубадуре.
"Remember 24?"
"Пам'ятаєш 24?"


And when I'm back in Chicago, I feel it
І коли я повернувся в Чикаго, я відчув це.
Another version of me, I was in it
Іншу версію себе, якою я був там.
I wave goodbye to the end of beginning
Ах, я помахаю на прощання закінченню початка


This song has started now, and you're just finding out
Пісня вже почалася, а ти тільки зараз дізнався.
Now isn't that a laugh?
Хіба це не смішно?
A major sacrifice, but clueless at the time
Найбільша жертва, але тоді ми не знали про це.
Enter, Caroline
Заходь, Кароліно.
"Just trust me, you'll be fine"
"Просто повір мені, все буде добре"


And when I'm back in Chicago, I feel it
І коли я повернувся в Чикаго, я відчув це.
Another version of me, I was in it
Іншу версію себе, якою я був там.
I wave goodbye to the end of beginning
Ах, я помахаю на прощання закінченню початка
(Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye)
(Прощавай, прощавай, прощавай, прощавай)


You take the man out of the city, not the city out the man
Ти забираєш людину з міста, а не місто з людини
You take the man out of the city, not the city out the man
Ти забираєш людину з міста, а не місто з людини
You take the man out of the city, not the city out the man
Ти забираєш людину з міста, а не місто з людини
You take the man out of the...
Ти забираєш людину з ...


And when I'm back in Chicago, I feel it
І коли я повернувся в Чикаго, я відчув це.
Another version of me, I was in it
Іншу версію себе, якою я був там.
Oh, I wave goodbye to the end of beginning
Ах, я помахаю на прощання закінченню початка
(Goodbye, goodbye)
(Прощавай, прощавай)

Автор публікації: Crow