A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Come on, Harry, we wanna say goodnight to you
Ну ж бо Гаррі, ми хочемо побажати тобі доброї ночі

Holdin’ me back
Тримає мене
Gravity’s holdin’ me back
Гравітація тримає мене
I want you to hold out the palm of your hand
Я хочу, щоб ти простягнула долоню
Why don’t we leave it at that?
Чому б нам не залишити все як є?
Nothin’ to say
Що скажеш,
When everything gets in the way
Коли весь час щось стає на шляху
Seems you cannot be replaced
Здається, тебе не можна замінити
And I’m the one who will stay
І я той, хто залишиться

In this world, it’s just us
У цьому світі тільки ми
You know it’s not the same as it was
Ти знаєш, зараз все не так, як раніше
In this world, it’s just us
У цьому світі тільки ми
You know it’s not the same as it was
Ти знаєш, зараз все не так, як раніше
As it was, as it was
Як раніше, як раніше
You know it’s not the same
Ти знаєш, все не так

Answer the phone
Відповідай на дзвінок
“Harry, you’re no good alone
«Гаррі, тобі не добре бути на самоті
Why are you sitting at home on the floor?
Чому ти сидиш вдома на підлозі?
What kind of pills are you on?”
Які таблетки ти приймаєш?»
Ringin’ the bell
Дзвониш у двері
And nobody’s coming to help
І ніхто не підходить
Your daddy lives by himself
Твій татко живе окремо
He just wants to know that you’re well
Він просто хоче знати, що ти в порядку

In this world, it’s just us
У цьому світі тільки ми
You know it’s not the same as it was
Ти знаєш, зараз все не так, як раніше
In this world, it’s just us
У цьому світі тільки ми
You know it’s not the same as it was
Ти знаєш, зараз все не так, як раніше
As it was, as it was
Як раніше, як раніше
You know it’s not the same
Ти знаєш, все не так

Go home, get ahead, light-speed internet
Йди додому, ну ж бо вперед, високошвидкісний інтернет
I don’t wanna talk about the way that it was
Я не хочу говорити про те, як все було
Leave America, two kids follow her
Залишити Америку з двома дітьми
I don’t wanna talk about who’s doin’ it first
Не хочу говорити про те, хто це почав

As it was
Як завжди
You know it’s not the same as it was
Ти знаєш, все не так, як було
As it was, as it was
Як раніше, як було

Автор публікації: iram