A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Just like an angel in a human body
Наче янгол у людському тілі,
With flesh and blood
З плоті і крові,
He took my hand and showed me the way.
Він взяв мене за руку і показав мені дорогу.
When I was out of the dark.
Коли я вийшов із темряви,
He had a bull's eyes,
У нього були бичачі очі,
I was first sacrifice.
Я був першою жертвою.


It was a devil in a human body.
Це був диявол у людському тілі.
He called my name.
Він кликав мене,
Telling me that he wants to save me.
Кажучи, що хоче врятувати мене.
Black resin flowed over his hoofs.
Чорна смола текла по його копитам.
Black eyes, burning wings, rotten roots...
Чорні очі, палаючі крила, гнилі корені...
I got into his trap.
Я потрапив у його пастку.


So I say run!
Тож я кажу "Біжи"!
Run!
"Біжи"!
Say run!
Кажу "Біжи"!
The love we never had.
Кохання, якого в нас ніколи не було.
Run with me, we are thousand miles away.
Біжи зі мною, ми за тисячі миль.


I was so young to see the danger.
Я був занадто молодим, аби розгледіти небезпеку.
I didn't know that people are his stupid toys.
Я не усвідомлював, що люди – всього лише його дурні іграшки.
You filled me, filled me with so much anger.
Ти наповнив мене, переповнив мене таким гнівом.
Devil cell, devil trap worked as always.
Чортова клітка, чортова пастка спрацювала, як завжди.


At the first time, you gave me comfort.
Спершу ти втішив мене,
Numbed me from the pain. But Hell started again.
Приглушив біль. Та Пекло розпочалось знову.
Now black resin flows over my hands.
Тепер чорна смола тече по моїх руках.
Blackness through my veins did his plans.
Чорнота у моїх венах здійснила його плани.


So I say run!
Тож я кажу "Біжи"!
Run!
"Біжи"!
Say run!
Кажу "Біжи"!
The love we never had.
Кохання, якого в нас ніколи не було.
Run with me, we are thousand miles away.
Біжи зі мною, ми за тисячі миль.


So I say run!
Тож я кажу "Біжи"!
Run!
"Біжи"!
Say run!
Кажу "Біжи"!
The love we never had.
Кохання, якого в нас ніколи не було.
Run with me, we are thousand miles away.
Біжи зі мною, ми за тисячі миль.Автор публікації: Степан Гаврилоє