A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Текст пісні і переклад на українську мову


I swapped my innocence for pride
Я змінив свою наївність на гордість,
Crushed the end within my stride
І спалив мости під час цього великого кроку,
Said "I’m strong now I know that I’m a leader
І сказав: "Тепер я сильний, адже я знаю, що я лідер,
I love the sound of you walking away, you walking away"
Я обожнюю чути твої кроки, коли ти йдеш, коли ти йдеш ".
Mascara bleeds a blackened tear
Макіяж тече почорнілою сльозою,
And I am cold, yes I’m cold, but not as cold as you are
А я холодний, так, я холодний, але не такий холодний, як ти,
I love the sound of you walking away, you walking away
Я обожнюю чути твої кроки, коли ти йдеш, коли ти йдеш,
I love the sound of you walking away, walking away
Я обожнюю чути твої кроки, коли ти йдеш, йдеш.
 
Why don’t you walk away? Why don’t you walk away?
Чому б тобі не піти? Чому б тобі не піти?
Why don’t you walk away? No buildings will fall down
Чому б тобі не піти? Будівлі не стануть руйнуватися.
Why don’t you walk away? No quake will split the ground
Чому б тобі не піти? Землетрус не розколе землю.
Why don’t you walk away? The sun won’t swallow the sky
Чому б тобі не піти? Сонце не проковтне небо.
Why don’t you walk away? Statues will not cry
Чому б тобі не піти? Статуї не заплачуть.
Why don’t you walk away? Why don’t you walk away?
Чому б тобі не піти? Чому б тобі не піти?
Why don’t you walk away? Why don’t you walk away?
Чому б тобі не піти? Чому б тобі не піти?
 
I cannot turn to see those eyes
Я не можу обернутися і подивитися в ці очі,
As apologies may rise
Тому що мені захочеться вибачатися,
I must be strong and stay an unbeliever
А я повинен залишатися сильним скептиком,
And love the sound of you walking away, you walking away
Обожнюю чути твої кроки, коли ти йдеш, коли ти йдеш.
Mascara bleeds into my eye
Туш стікає, потрапляє в очі,
I’m not cold, I am old, at least as old as you are
Я не холодний, я старий, принаймні, такий самий старий, як ти.
Lalalalalala...
Ла-ла-ла-ла-ла ...
 
And as you walk away, and as you walk away
І коли ти йдеш, і коли ти йдеш,
And as you walk away my headstone crumbles down
І коли ти йдеш, мій могильний камінь валиться,
And as you walk away the Hollywood wind’s a howl
І коли ти йдеш, голлівудський вітер стає завиванням,
And as you walk away the Kremlin’s falling
І коли ти йдеш, Кремлівська вежа падає,
And as you walk away Radio 4 is static
І коли ти йдеш, Радіо-4 припиняє мовлення,
As you walk away, as you walk away, as you walk away
Коли ти йдеш, коли ти йдеш, коли ти йдеш.
 
The stab of stiletto on a silent night,
Колючий удар стилетом під покровом ночі,
Stalin smiles, Hitler laughs,
Сталін посміхається, Гітлер сміється,
Churchill claps Mao Tse-Tung on the back...
Черчілль поплескує Мао-Цзедуна по плечу ...

Автор публікації: MarCO


« Do You Want To? You Could Have It So Much Better Пісні Eleanor Put Your Boots On »