A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Текст пісні і переклад на українську мову

Maybe I'm wrong
Можливо, я помиляюсь
Or maybe I'm right
А, може, я маю рацію
Maybe it's just too late
Або ж вже надто пізно
But this is keeping
Але ці думки не дають
Me awake all night
Мені спати всю ніч
Maybe say "yes"
Можливо, сказати "так"
Or maybe say "no"
А, може, сказати "ні"
Maybe I'm just
Або ж мені просто не
Too shy
Вистачає сміливості
To admit that
Аби визнати, що
It is time to go
Вже час іти


We go out on our own
Ми виходим самі
It's a Big Bad World outside
В цей великий, поганий світ
Carrying our dreams
Несучи свої мрії
And all that they mean
І все, що вони для нас означають
Trying to make it all worthwhile
Намагаємось надати всьому цьому сенс


Maybe believe
Можливо, повірити
Or maybe don't care
А, може, не зважати
Shit, maybe there is
Блін, або ж нема
No God in the big
Ніякого Бога в цих великих
White clouds up there
Білих хмарах високо вгорі
Maybe live long
Можливо, прожити довге життя
Or maybe die young
А, може, померти молодим
Or maybe live everyday like
Або ж жити так,наче кожен
It's your last day under the sun
День - твій останній день під сонцем


We go out on our own
Ми виходим самі
It's a Big Bad World outside
В цей великий, поганий світ
Carrying our dreams
Несучи свої мрії
And all that they mean
І все,що вони для нас означають
Trying to make it all worthwhile
Намагаємось надати всьому цьому сенс


We go out on our own
Ми виходим самі
It's a Big Bad World outside
В цей великий, поганий світ
Carrying our dreams
Несучи свої мрії
And all that they mean
І все,що вони для нас означають
Trying to make it all feel right
Стараємось зробити все, як слід

Автор публікації: Єва Руденко


« All I want In a Perfect World Пісні