A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

(Yeah) (Yo)
You were that foundation
Ти був основою тут
Never gonna be another one, no
Ніколи і ніхто інший, ні
I followed, so taken
Я слідував, по правилах
So conditioned I could never let go
На тих умовах яких ніколи б не прийняв
Then sorrow, then sickness
Тоді  самотність, тоді огида
Then the shock when you flip it on me
Тоді подив, від багажу на спині
So hollow, so vicious
Такий порожній, такий бажаний
So afraid I couldn’t let myself see
Такий зляканий, що не дам побачити
That I could never be held
Що не стримаюсь я
Back up, no, I’ll hold myself
Відступись, ні, я стримаю себе
Check the rep, yep you know my rail
Перевір резюме, так ти знаєш мій шлях
Forget the rest let them know my hell
Забуть про все і дай їм знати про пекло своє
Damn, I’m back yep, my soul ain’t sell,
Чорт, я все ще тут, душа моя ще не продана
Kept respect up the vets stay their,
Повагу віддай що лишились тут ветеранам
Let the rest be to tell they tale
І дай можливість полеглим розповісти свою історію
That I was there saying
І серед них буду я
And these promises broken
І цим зламані обіцянки всі
Deep, feeble
Глибокі, порожні
Each word gets lost in the echo
І кожне слово втрачається серед ехо
So one last lie I can see through
І через останню брехню я бачу чітко
This time I finally let you
І нарешті скажу я тобі
Go! Go! Go!
Йди! Йди! Йди!

Test my will, test my heart
Випробуй волю, випробуй серце
Let me tell you how the odds gonna stack up
Давай покажу, як шанси зникають
Y’all go hard, I go smart
Буде вам тяжко, Я зроблю розумніше
How’s it working out for y’all in the back, huh?
Як працює для вас все у пітьмі?
I’ve seen that frustration
Бачив я розчарування це
Big cross, they’re lost but don’t know
Великі хрести, загублені вони, але нема кому шукати їх
And I’ve come back unshaken
І повернусь я непорушним
Let down, I’ve lived and let go
Здамся, живий я і відпущу
So you can let it be known
Не забутим залишити можеш
I don’t hold back, I hold my own
Я не відступлюсь, І витримаю сам
I can’t be mad, I can’t be calm
Не можу божеволіти, не можу спокійним бути
I can’t sing flat, it ain’t my tone
Не можу фальшивити, не в моєму це стилі
I can’t fall back, I came too far
Не можу відступити, зайшов я вже далеко
Hold myself up and love my scars
Тому тримай мене, і люби спогад про мене
Let the bells ring wherever they are
Дай дзвонам заспівати де б вони не були
’Cause I was there saying
Бо буду я там кажучи
And these promises broken
І цим зламані обіцянки всі
Deep, feeble
Глибокі, порожні
Each word gets lost in the echo
І кожне слово втрачається серед ехо
So one last lie I can see through
І через останню брехню я бачу чітко
This time I finally let you
І нарешті скажу я тобі
Go! Go! Go!
Йди! Йди! Йди!

No, you can tell ’em all now
Ні, тепер казати можеш всім
I don’t back up, I don’t back down
Я не відступлюсь, я не здам назад
I don’t fold up, and I don’t bow
Я не обпечусь, я не вклонюсь
I don’t roll over, don’t know how
Я не скочусь, не знаю як
I don’t care where the enemies are
Начхати мені де мої вороги
Can’t be stopped, all I know go hard!
Не спинити мене, я знаю що таке важко!
Won’t forget how I got this far
Не забуду я, як дістався сюди
And every time, saying
Весь час повторюючи

And these promises broken
І цим зламані обіцянки всі
Deep, feeble
Глибокі, порожні
Each word gets lost in the echo
І кожне слово втрачається серед ехо
So one last lie I can see through
І через останню брехню я бачу чітко
This time I finally let you
І нарешті скажу я тобі
Go! (Go!) Go! (Go!) Go! (Go!)
Йди! (Йди!) Йди! (Йди!) Йди! (Йди!)


Автор публікації: Олександр Матрунчик


« Roads Untraveled Living Things Пісні