A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

My baby don’t mess around me
Моя крихітка не робить з мене ідіота
cause she loves me so and this I know fa sho (Uh!)
Адже вона так любить мене І я знаю це (Мм!)
But does she really wanna
Але невже вона цього справді хоче
cause she can’t stand to see me walk out the do’
Фдже вона не може дивитися як я виходжу за двері
Don’t try to fight the feeling
Не намагайся боротися з почуттями
Cause the thought alone is killing me right now (Uh!)
Адже одна тільки думка вбиває мене прямо зараз (Мм!)
Thank God for Mom and Dad for sticking two together
Спасибі Богу за маму і тата, за те, що тримаєш їх разом
’Cause we don’t know how
Адже ми не знаємо як
 
Hey Ya.. Hey Ya  [x4]
Хей .. Хей  [x4]
 
You think you’ve got it. Oh, you think you’ve got it
Ви думаєте, що у вас є це. О, ви думаєте, що у вас є це
But got it just don’t get it til there’s nothing at all (Ah!)
Але отримавши це, у вас не буде цього,  поки все не буде скінчено (Ах!)
We get together. Oh, we get together
Ми разом. О, ми разом
But separate’s always better
Але окремо завжди краще
When there’s feelings involved (Oh!)
Коли почуття заплутані (О!)
If what they say is nothing is forever,
Якщо те, що вони говорять, є нічим, назавжди,
Then what makes  [x4]
Тоді що змушує  [x4]
Then what makes (What makes? What makes?)
Тоді що змушує (Що змушує? Що змушує?)
Love the exception? So why oh, why oh
Любите відхилятися від правил? Так, чому о, чому о,
Why oh, why oh, why oh are we so in denial
Чому о, чому о, чому о, ми так не хочемо визнавати
When we know we’re not happy here?
Коли ми знаємо, що ми не щасливі тут?
 
Ya’ll don’t want to hear me. You just want to dance
Ти не хочеш чути мене. Ти тільки хочеш танцювати
Hey Ya.. Hey Ya  [x4]
Хей .. Хей  [x4]
 
Don’t want to meet your daddy (Oh oh!)
Не хочу знайомитися з твоїм батьком (О о!)
Just want you in my Caddy (Oh oh! Oh oh!)
Просто хочу тебе в моєму Кадилаку (О о! Про о!)
Don’t want to meet your momma (Oh oh!)
Не хочу знайомитися з твоєю мамою (О о!)
Just want to make you come-a (Oh oh!)
Просто хочу змусити тебе прийти (О о!)
I’m (Oh oh!)  [x2]
Я (О о!)  [x2]
I’m just being honest (Oh oh!) I’m just being honest
Я просто чесний (О о!) Я просто  чесний
 
Hey! Alright now! Alright now, fellas! (Yeah!)
Хей! Тепер все в порядку! Тепер все в порядку, чуваки! (Так!)
Now what’s cooler than being cool? (Ice cold!)
Що крутіше, бути кимось кльовим? (Бути до біса  кльовим!)
I can’t hear ya!
Я не чую тебе!
I say what’s, what’s cooler than being cool? (Ice cold!)
Я кажу, що крутіше, бути чимось кльовим? (Бути до біса кльовим!)
Alright! (15x)
Добре! (15x)
 
Okay now, ladies! (Yeah!)
Добре, леді! (Так!)
Now we gon’ break this thing down in just a few seconds
Ми збираємося зламати лід через кілька секунд
Now don’t have me break this thing down for nothin!
Не змушуй мене ламати лід просто так!
Now I wanna see ya’ll on ya’ll baddest behavior!
Я хочу побачити твоє найгіршу поведінку!
Lend me some suga! I am your neighbor!
Дай мені трохи цукру! Я - твій сусід!
Ah! Here we go! Uh!
Ах! Ми йдемо! Мм!
 
x2
x2
Shake it, sh-shake it t  [x4]
Тряси попкою, тр-тряси   [x3]
Sh-shake it (Oh oh!)
Тр-тряси (О о!)
Shake it like a polaroid picture
Тряси попкою як зображення Полароїд
Shake it, sh-shake it  [x3]
Тряси попкою, тр-тряси [x3]
Shake it, sh-shake it (Shake it sugar!)
Тряси попкою, тр-тряси (Тряси нею солодка!)
Shake it like a polaroid picture
Тряси попкою як зображення Полароїд
 
Now all Beyonce’s and Lucy Lui’s and baby dolls
Тепер все, Бейонсе, і Люсі Льюіс, і лялечки
Get on the floor  [x2]
Виходьте на танцпол  [x2]
You know what to do  [x3]
Ви знаєте, що робити  [x3]
 
Hey Ya.. Hey Ya  [x5]
Хей .. Хей  [x5]

Автор публікації: Лєна Бойко