A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову


You take a deep breath and you walk through the doors
Ти робиш глибокий вдих і входиш у двері,
It’s the morning of your very first day
Настав ранок твого найпершого дня.
You say "Hi" to your friends you ain’t seen in a while
Ти говориш друзям «Привіт», тебе не помічають в першу мить,
Try and stay out of everybody’s way
Спробуй залишитися осторонь від усіх.
It’s your freshman year and you’re gonna be here
Цього року ти новачок, ти будеш жити тут,
For the next four years in this town
У цьому місті найближчі три роки.
Hoping one of those senior boys will wink at you and say
В надіях, що хто-небудь із старших хлопців підморгне тобі і скаже:
"You know I haven’t seen you around, before"
«Знаєш, я не бачив тебе тут раніше»
 
’Cause when you’re fifteen and somebody tells you they love you
Адже якщо тобі п’ятнадцять і хтось зізнається тобі в любові,
You’re gonna believe them
Ти віриш йому.
And when you’re fifteen
І коли тобі п’ятнадцять,
Feeling like there nothing to figure out
Ти думаєш, що все вже пізнала у житті.
Well count to ten, take it in
Що ж, порахуй до десяти і зрозумій -
This is life before who you’re gonna be
Це тільки міст до справжнього життя.
Fifteen
П’ятнадцять ...
 
You sit in class next to a redhead named Abigail
Ти сидиш за однією партою з рудою дівчиною на ім’я Абігейл,
And soon enough you’re best friends
І дуже скоро ви станете кращими подругами,
Laughing at the other girls who think they’re so cool
Сміючись над іншими дівчатами, які вважають себе такими класними.
We’ll be out of here as soon as we can
Ми підемо звідси, як тільки зможемо,
And then you’re on your very first date and he’s got a car
А потім ти йдеш на перше побачення, у нього є машина,
And you’re feeling like flying
І у тебе немов виростають крила,
And you’re mommas waiting up and you think he’s the one
І твоя мама не може заснути, а ти думаєш, що він - єдиний на світі,
And you’re dancing round your room when the night ends
І ти танцюєш в кімнаті, поки не скінчиться ніч,
When the night ends
Поки не скінчиться ніч ...
 
’Cause when you’re fifteen and somebody tell you they love you
Адже якщо тобі п’ятнадцять і хтось зізнається тобі в любові,
You’re gonna believe them
Ти віриш йому.
When you’re fifteen and your first kiss
Коли тобі п’ятнадцять, твій перший поцілунок
Makes your head spin round but
Паморочить тобі голову, але
In your life you’ll do things greater than dating the boy of the football team
У своєму житті ти зробиш багато важливіших речей, ніж побачення з футболістом,
But I didn’t know it at fifteen
Але в п’ятнадцять ти цього не знала ...
 
When all you wanted was to be wanted
Коли все, чого ти хотіла - бути бажаною.
Wish you could go back and tell yourself what you know now
Хотілося б повернутися назад і розповісти самій собі, що ти знаєш на сьогодні,
Back then I swore I was gonna marry him someday
У той момент, коли я клялася собі, що одного разу вийду за нього,
But I realized some bigger dreams of mine
Але потім здійснила мрії, набагато більші.
 
And Abigail gave everything she had to a boy
А Абігейл віддала все, що було в неї, хлопцю,
Who changed his mind and we both cried
Який потім змінив думку, і ми разом плакали ...
 
’Cause when you’re fifteen and somebody tells you they love you
Адже якщо тобі п’ятнадцять і хтось зізнається тобі в любові,
You’re gonna believe them
Ти віриш йому.
And when you’re fifteen, don’t forget to look before you fall
Коли тобі п’ятнадцять, не забувай дивитися під ноги, щоб не впасти.
I’ve found that time can heal most anything
Я зрозумів, що час може вилікувати майже все,
And you just might find who you’re supposed to be
І ти можеш раптом зрозуміти, в чому твоє призначення.
I didn’t know who I was supposed to be at fifteen
У п’ятнадцять я не знав, ким мені судилося стати ...
 
La la la la la... la la la la la... La la la la la
Ла ла ла ла ла ... ла ла ла ла ла ... Ла ла ла ла ла ...
 
Your very first day
Твій найперший день,
Take a deep breath girl
Зроби вдих глибше, дівчинко,
Take a deep breath as you walk through those doors.
Вдихни побільше повітря, коли будеш входити в ці двері ...
 
 

Автор публікації: Леся Грак


« Fearless Fearless Пісні Love Story »