A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

YOU’RE GONE!
ТЕБЕ НЕМАЄ!

Your body’s cold
Твоє тіло холодне,
Hope is lost
Надія втрачена,
I can’t let go
Я не можу відпустити…
Can I die with you?
Чи можу я померти з тобою?
So we can never grow old.
Так ми ніколи не зістаримось.

«Cut the ties» (cut the ties)
«Зв’язок перерваний» (зв’язок перерваний)
With this note you left behind
Листом, що ти залишила,
As I read the words I hear you telling me why
І коли я читаю ці слова, я чую як ти кажеш мені, чому

Too late, too late
Занадто пізно, занадто пізно,
I never said goodbye
Я ніколи не попрощаюсь.
Too late, too late
Занадто пізно, занадто пізно,
Can’t even ask you why
Навіть не спитаю, чому.

And now I’m wasting
І тепер я повністю втрачений
Away in my own misery
У власному нещасті.
I hope you’re finally gone
Я сподіваюсь, що ти нарешті знайшла
To a place where you belong
Своє місце.

My sadness shows
Печаль виступає
As your name is carved in stone
Як твоє ім’я, викарбуване на камені.
Can’t erase the words
Не можу стерти слова, -
So the reality grows
Отже це все насправді.
I wish I’d died
Я хотів би померти
On that night right by your side
Тієї ночі прямо біля тебе,
So just kill me now,
Тож просто вбий мене зараз,
let the good times roll
Нехай настануть хороші часи.

Too late, too late
Занадто пізно, занадто пізно,
I never said goodbye
Я ніколи не попрощаюсь.
Too late, too late
Занадто пізно, занадто пізно,
Can’t even ask you why
Навіть не спитаю, чому.

And now I’m wasting
І тепер я повністю втрачений
Away in my own misery
У власному нещасті.
I hope you’re finally gone
Я сподіваюсь, що ти нарешті знайшла
To a place where you belong
Своє місце.

Will you wait for me?
Чи чекатимеш ти на мене?
Will I see you on the other side?
Чи побачу я тебе на іншому боці?
You don’t have to wait to long
Тобі не доведеться довго чекати,
Yeah
Так!

Will you come to me?
Чи прийдеш ти до мене?
Will you take me to the other side
Чи забереш мене на інший берег?
’Cause here I don’t belong
Бо тут я не на своєму місці.

Too late, too late
Занадто пізно, занадто пізно,
I never said goodbye
Я ніколи не попрощаюсь.
Too late, too late
Занадто пізно, занадто пізно,
Can’t even ask you why
Навіть не спитаю, чому.

And now I’m wasting
І тепер я повністю втрачений
Away in my own misery
У власному нещасті.
I hope you’re finally gone
Я сподіваюсь, що ти нарешті знайшла
To a place where you belong
Своє місце.

I never said goodbye
Я ніколи не попрощаюсь,
Can’t even ask you why
Навіть не спитаю, чому.
I’M WASTING
Я ПОВНІСТЮ ВТРАЧЕНИЙ
Away in my own misery
У власному нещасті.

I hope you’re finally gone
Я сподіваюсь, що ти нарешті знайшла
To a place where you belong
Своє місце.

Автор публікації: Степан Гаврилоє


« The Last Fight Fever Пісні Curses »