A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Bring the beat in!
Відчуй ритм!
 
Honey, honey
Милий, милий,
I can see the stars all the way from here
Я бачу зірки всюди, перебуваючи тут,
Can’t you see the glow on the window pane?
Хіба ти не бачиш це сяйво на віконному склі?
I can feel the sun whenever you’re near
Я відчуваю сонце завжди, коли ти поруч,
Every time you touch me I just melt away
І кожен раз, коли ти мене торкаєшся, я просто тану ...
 
Now everybody asks me why I’m smiling out from ear to ear.
Мене всі питають, чому в мене посмішка до вух
(They say love hurts)
(Кажуть, любов заподіює біль)
But I know
Але я знаю
(It’s gonna take the real work)
(Потрібно постаратися)
Nothing’s perfect,
Ніщо не досконале,
But it’s worth it after fighting through my fears
Але, поборовши свої страхи, [я розумію] це того варто,
And finally you put me first
І в підсумку, я для тебе на першому місці!
 
Bridge
Перехід
Baby it’s you.
Малий, це ти,
You’re the one I love.
Тебе одного я люблю,
You’re the one I need.
Єдиний, хто мені потрібен,
You’re the only one I see.
Єдиний, кого я бачу.
Come on baby it’s you.
Підійди, малий, це ти.
 
Chorus
Приспів
You’re the one that gives your all.
Ти єдиний, хто віддається повністю,
You’re the one I can always call.
Єдиний, кого я завжди можу покликати.
When I need you make everything stop.
Коли це потрібно, ти можеш зупинити весь світ,
Finally you put my love on top.
І в, зрештою, ти ставиш мою любов на перше місце.
 
Ooo! Come on Baby.
Підійди, малий.
You put my love on top, top, top, top, top.
Ти ставиш мою любов понад усе, все, все!
You put my love on top.
Ти ставиш мою любов понад усе,
Ooo Ooo! Come on baby.
Ну ж, малий!
You put my love on top, top, top, top, top.
Ти ставиш мою любов понад усе, все, все!
My love on top.
Мою любов понад усе,
My love on top.
Мою любов понад усе.
 
Come on Baby
Ну ж, малий,
I can feel the wind whipping past my face.
Я відчуваю вітер, що б’є прямо в обличчя,
As we dance the night away.
Поки ми танцюємо всю ніч безперервно.
Boy your lips taste like a night of champagne.
Хлопче, твої губи на смак як ніч шампанського,
As I kiss you again, and again, and again and again.
І я цілую тебе знову і знову, знову і знову ...
 
Now everybody asks me why I’m smiling out from ear to ear.
Мене всі питають, чому в мене посмішка до вух
(They say love hurts)
(Кажуть, любов заподіює біль)
But I know
Але я знаю
(It’s gonna take the real work)
(Потрібно постаратися)
Nothing’s perfect,
Ніщо не досконале,
But it’s worth it after fighting through my fears.
Але, поборовши свої страхи, [я розумію] це того варто,
And finally you put me first.
І в підсумку, я для тебе на першому місці!
 
Bridge
Перехід
 
Chorus
Приспів

Автор публікації: MadMax

Інші переклади


« Best Thing I Never Had 4 Пісні Countdown »