A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

You walked into the room
Ти увійшла в кімнату
And now my heart's been stolen
І тепер моє серце вкрадене
You took me back in time to when I was unbroken
Ти повернула мене в часи, коли я був незламний
Now you're all I want
Тепер ти все, чого я хочу
And I knew it from the very first moment
І я знав з першого моменту
Cause a light came on when I heard that song
Тому що світло засяяло коли я почув ту пісню
And I want you to sing it again
І я хочу знову почути як ти співаєш її


I swear that every word you sing
Клянусь, що кожне заспіване тобою слово
You wrote them for me
Ти написала для мене
Like it was a private show
Ніби це було приватне шоу
But I know you never saw me
Та я знаю, ти ніколи мене не бачила
When the lights come on and I'm on my own
Коли світло засяє і я буду сам один
Will you be there to sing it again
Чи заспіваєш ти знову?
Could I be the one you talk about in all your stories
Чи можу я бути тим, про кого ти розповідаєш в своїх історіях?
Can I be him
Чи можу я бути ним?


I heard there was someone but I know he don't deserve you
Я чув, що в тебе є хтось, та я знаю він не заслоговує тебе
If you were mine I'd never let anyone hurt you
Якби ти була моєю, я б ніколи нікому не дозволив би ображати тебе
I wanna dry those tears, kiss those lips
Я хочу висушити ці сльози, розцілувати ці губи
It's all that I've been thinking about
Це все про що я думав
Cause a light came on when I heard that song
Тому що світло засяяло коли я почув ту пісню
And I want you to sing it again
І я хочу знову почуту як ти співаєш її


I swear that every word you sing
Клянусь, що кожне заспіване тобою слово
You wrote them for me
Ти написала для мене
Like it was a private show
Ніби це було приватне шоу
But I know you never saw me
Та я знаю ти ніколи мене не бачила
When the lights come on and I'm on my own
Коли світло засяє і я сам один
Will you be there to sing it again
Чи заспіваєш ти знову
Could I be the one you talk about in all your stories
Чи можу я бути тим, про кого ти в своїх розповідаєш історіях?


Can I be the one
Чи можу я бути ним?
Can I be the one
Чи можу я бути ним?
Can I be the one
Чи можу я бути ним?
Oh, can I, can I be him
Оу, чи можу я бути ним?


Won't you sing it again
Чи заспіваєш ти знову?
Oh, when you sing it again
Оу, коли ти заспіваєш знову
Can I be him
Чи можу я бути ним?
Won't you sing it again
Чи заспіваєш ти знову?
Oh, when you sing it again
Оу, коли ти заспіваєш знову
Can I be him
Чи можу я бути ним?


I swear that every word you sang
Клянусь, що кожне заспіване тобою слово
You wrote them for me
Ти написала для мене
Like it was a private show
Ніби це було приватне шоу
But I know you never saw me
Та я знаю ти ніколи мене не бачила
When the lights come on and I'm on my own
Коли світло засяє і я сам один
Will you be there, will you be there
Чи заспіваєш ти знову
Can I be the one you talk about in all your stories
Чи можу я бути тим, про кого ти в своїх розповідаєш історіях?
Can I be him
Чи можу я бути ним?
Can I be him
Чи можу я бути ним?
Can I be him
Чи можу я бути ним?
Can I be him
Чи можу я бути ним?

Автор публікації: Іра Садук