A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

White walls
Білі стіни
Filled with nothing
Нічим не заповнені,
But nervous paces
Але нервові кроки –
All around I see.
Це все, що я бачу навколо.
Something's off
Щось зникло
Inside of myself.
Всередині мене самого.
I see it in their faces.
Я бачу це в їхніх обличчях.


Say anything, say anything,
Скажи що-небудь, скажи будь-що,
Say anything that can make this all okay.
Скажи хоч щось, що зможе все залагодити.
Take it away, take it away,
Забери її, візьми,
Take away all of this emptiness I feel
Відніми всю цю порожнечу, яку я відчуваю,
'Cause I will never find another you.
Тому що я ніколи не знайду іншу Тебе.


Another you, another you.
Іншу Тебе, іншу Тебе.


I still hear you in this house (whispering).
Я все ще чую тебе у цьому будинку (ти шепочеш).
I still feel you in my bones (in these veins).
Я досі відчуваю тебе у своїх кістках (у цих жилах).
And like the portraits in the halls (can't help but think),
І подібно портретам у залах (не можу допомогти, та думаю)
I wish you were staring back at me (but you're gone).
Якби ж ти глянула на мене (але ти пішла).


Say anything, say anything,
Скажи що-небудь, скажи будь-що,
Say anything that can make this all okay.
Скажи хоч щось, що зможе все залагодити.
Take it away, take it away.
Забери її, візьми,
Take away all of this emptiness I feel
Відніми всю цю порожнечу, яку я відчуваю,
'Cause I will never find another (I may never find myself)
Тому що я ніколи не знайду іншу... (мабуть, я ніколи не віднайду себе)
I will never find another you
Я ніколи не знайду іншу Тебе.


So I'll carry you with me in my dreams, my memory.
Тому я візьму тебе із собою у свої мрії, у свої спогади.
So I'll carry you with me (you'll always be with me) in my dreams, my memory.
Тож я візьму тебе із собою (ти завжди будеш зі мною) у свої сни, у свої спогади.
So I'll carry you with me, you'll always be my memory.
Тож я візьму тебе із собою, ти завжди будеш у моїй пам’яті.


Say anything, say anything,
Скажи що-небудь, скажи будь-що,
Say anything that can make this all okay.
Скажи хоч щось, що зможе все залагодити.
Take it away, take it away.
Забери її, візьми,
Take away all of this emptiness I feel
Відніми всю цю порожнечу, яку я відчуваю,
'Cause I will never find another (I may never find myself)
Тому що я ніколи не знайду іншу... (мабуть, я ніколи не віднайду себе)
And I will never find another you
Я ніколи не знайду іншу Тебе.Автор публікації: Степан Гаврилоє