A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

1. Clipped wings,
1. Обрізані крила,
I was a broken thing
Я була наче поламана річ
Had a voice, had a voice,
Мала голос, мала голос,
But I could not sing
Та не могла співати
You would wind me down
Ви здули мене,
I struggled on the ground
Коли я боролась на землі
So lost, the line had been crossed
Така загублена,лінія вже перекреслена
Had a voice, had a voice,
Мала голос, мала голос,
But I could not talk
Та не могла говорити
You held me down
Ви не давали мені піднятись,
I struggle to fly now
Та зараз я намагаюсь злетіти


But there's a scream inside,
Але всередині нас є крик,
That we all try to hide
Який ми всі стараємось приховати
We hold on so tight,
Ми тримаємось силоміць,
We cannot deny
Ми не можем відкидати,
Eats us alive,
Що воно пожирає нас живцем,
Oh it eats us alive
Пожирає нас живцем
Yes,there's a scream inside,
Так, всередині нас є крик,
That we all try to hide
Який ми всі намагаємось приховати
We hold on so tight,
Ми тримаємось так міцно,
But I don't wanna die, no
Але я не хочу помирати,ні
I don't wanna die,
Я не хочу помирати,
I don't wanna die
Я не хочу помирати


Chorus
Приспів
I'm not gon' care
Я не буду перейматись,
If I sing off key
Якщо я не попадаю в ноти
I find myself in my melodies
Я знаходжу себе у цих мелодіях
I sing for love,
Я співаю заради любові,
I sing for me
Я співаю для себе
I shout it out like a bird set free
Я викрикую це, як вільна птиця


No,I don't care
Ні, мені начхати,
If I sing off key
Що я співаю фальшиво
I find myself in my melodies
Я знаходжу себе у цих мелодіях
I sing for love,
Я співаю заради любові,
I sing for me
Я співаю для себе
I'll shout it out like a bird set free
Я викрикуватиму це, як вільна птиця


2. Now I fly,hit the high notes
2. Тепер я літаю, беру високі ноти
I have a voice,have a voice
Я маю голос, маю голос
Hear me roar tonigh
Почуйте, як я горланю вночі
You held me down
Ви тримали мене,
But I fought back loud
Але я відбилась всією силою


But there's a scream inside,
Але всередині нас є крик,
That we all try to hide
Який ми всі стараємось приховати
We hold on so tight,
Ми тримаємось силоміць,
We cannot deny
Та не можем відкидати,
Eats us alive,
Що воно пожирає нас живцем,
Oh it eats us alive
Пожирає нас живцем
Yes,there's a scream inside,
Так,всередині нас є крик,
That we all try to hide
Який ми всі намагаємось приховати
We hold on so tight,
Ми тримаємось так міцно,
But I don't wanna die, no
Але я не хочу помирати,ні
I don't wanna die,
Я не хочу помирати,
I don't wanna die
Я не хочу помирати


Chorus
Приспів

Автор публікації: Єва Руденко


This Is Acting Пісні Unstoppable »