A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Their Kindness Is Charade
Їх доброта – це фарс


(Don't wanna fall)
(Не хочу падати)
(Don't wanna talk)
(Не хочу говорити)


Their kindness is charade
Їх доброта – це маскарад,
It's used to sedate
Її використовують, щоб заспокоїти.
They remain unashamed
Вони залишаються безсоромними.


If you are being used
Якщо тебе використовують,
You should remain confused
Ти маєш лишатися розгубленим,
To keep them amused
Щоб їм було весело.


Inhale their chloroform
Вдихай їх хлороформ.
What you’re longing for
Те, чого ти прагнеш,
You claim to abhor
Як ти стверджуєш, викликає у тебе огиду.
Against all progression
Всупереч будь-якому розвиткові
Become a possession
Стань власністю.
Never learn your lesson
Ніколи не вивчиш свій урок.

Автор публікації: Fleur_Noire