A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

I hold my breath as this life starts to take its toll
Я затримую подих, наче життя починає брати за це плату,
I hide behind a smile as this perfect plan unfolds
Я ховаюсь за посмішкою, наче цей ідеальний план працює.
But oh God I feel I’ve been lied to
Але, о Боже, я відчуваю, що мені збрехали.
Lost all faith in the things I have achieved
Втратила віру в усе, чого я досягнула
And I
І я…


I’ve woken now to find myself
Я щойно прокинулась, аби знайти саму себе
In the shadows of all I have created
У тіні всього того, що я створила.
I’m longing to be lost in you
Я жадаю розчинитись у тобі
(Away from this place I have made)
(Подалі від цього місця, яке я створила).
Won’t you take me away from me
Чи не хотів би ти забрати мене подалі від мене самої?


Crawling through this world as disease flows through my veins
Повзу по цьому світу наче хвороба, що тече по моїм венам.
I look into myself but my own heart has been changed
Я дивлюсь всередину самої себе, але моє власне серце було замінено.
I can’t go on like this
Я так далі не можу…
I loathe all I’ve become
Я ненавиджу все, чим я стала.


I’ve woken now to find myself
Я щойно прокинулась, аби знайти саму себе
In the shadows of all I have created
У тіні всього того, що я створила.
I’m longing to be lost in you
Я жадаю розчинитись у тобі
(Away from this place I have made)
(Подалі від цього місця, яке я створила).
Won’t you take me away from me
Чи не хотів би ти забрати мене подалі від мене самої?


Lost in a dying world I reach for something more
Заблукавши у помираючому світі, я мрію про щось більше.
I have grown so weary of this lie I live
Я так втомилась від цієї брехні, в якій я живу!


I’ve woken now to find myself
Я щойно прокинулась, аби знайти саму себе
In the shadows of all I have created
У тіні всього того, що я створила.
I’m longing to be lost in you
Я жадаю розчинитись у тобі
(Away from this place I have made)
(Подалі від цього місця, яке я створила).
Won’t you take me away from me
Чи не хотів би ти забрати мене подалі від мене самої?

Автор публікації: Степан Гаврилоє

Інші переклади


« Lies Origin Пісні Eternal »