A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

I've been believing
Я вірила
In something so distant,
У щось настільки віддалене
As if I was human
Так, наче була людиною.


And I've been denying
І я заперечувала
This feeling of hopelessness
Це почуття безнадії
In me, in me.
В мені, в мені.


All the promises I made
Всі обіцянки, які я дала,
Just to let you down.
Були просто для того, аби принизити тебе.
You believed in me but I'm broken
Ти вірив у мене, та я розбита…


I have nothing left,
В мене нічого не залишилось
And all I feel is this cruel wanting.
І все, що я відчуваю, – це нестерпне бажання.
We've been falling for all this time,
Весь цей час ми падали,
And now I'm lost in paradise.
А зараз я втрачена в Раю.


As much as I'd like
Скільки б я не бажала,
The past not to exist, it still does.
Аби минулого не існувало, воно досі є.
And as much as I like
І скільки б я не бажала
To feel like I belong here,
Відчувати, що моє місце тут,
I'm just as scared as you.
Я так само налякана, як і ти.


I have nothing left,
В мене нічого не залишилось
And all I feel is this cruel wanting.
І все, що я відчуваю, – це нестерпне бажання.
We've been falling for all this time,
Весь цей час ми падали,
And now I'm lost in paradise.
А зараз я втрачена в Раю.


Run away, run away.
Біжи, втікай.
One day we won't feel this pain anymore
Одного дня ми перестанемо відчувати цю біль.
Take it all away
Забери геть все це,
Shadows of you
Твої тіні,
Cause they won't let me go
Тому що вони не відпустять мене


Till I have nothing left,
Доки в мене нічого не залишиться
And all I feel is this cruel wanting.
І все, що я відчуваю, – це нестерпне бажання.
We've been falling for all this time,
Весь цей час ми падали,
And now I'm lost in paradise.
А зараз я втрачена в Раю.
Alone and lost in paradise.
Одинока і втрачена в Раю.Автор публікації: Степан Гаврилоє


« Erase This Evanescence Пісні Sick »