A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

It's too late to change your mind,
Занадто пізно змінювати свою думку,
Even though this fragile world
Навіть якщо цей крихкий світ
Is tearing apart at the seams.
Тріскає по швах.


I can't wash these sins away,
Я не можу змити ці гріхи.
This sinking feeling everyday
Щоденно відчуваючи ці глибокі почуття,
I'm waking up with someone else's life.
Я прокидаюся іншою людиною.


Is it so hard for you?
Хіба це так важко для тебе?
'Cause it's so hard for me
Тому що для мене це дуже важко:
To believe that what we dream
Повірити, що наші мрії
Could ever come to life again,
Можуть коли-небудь знову ожити,
'Cause I can't help erase this lie
Тому що я не можу допомогти стерти цю брехню.


I'm not gonna let this day go by,
Я не збираюсь прощатись з цим сьогоденням,
I'm gonna save this wasted life,
Я хочу зберегти це змарноване життя
And nothing can stand in my way.
І ніщо мені не завадить.


I'm not enough to say goodbye,
Мені не достатньо просто попрощатись,
Burn it till there's nothing left
Спали все дотла.
I'm drowning in the mess that I have made
Я тону в безладі, що створила.


Is it so hard for you?
Хіба це так важко для тебе?
'Cause it's so hard for me
Тому що для мене це дуже важко:
To believe that what we dream
Повірити, що наші мрії
Could ever come to life again,
Можуть коли-небудь знову ожити,
'Cause I can't help erase this (darkness in me)
Тому що я не можу допомогти стерти цю (темряву в собі).


The water's rising around us,
Вода прибуває навколо нас,
There is no other way down.
Іншого шляху вниз немає.
I only have myself to blame
Мені залишається тільки звинувачувати себе
For it all - all
За все це, все-все.


Is it so hard for you?
Хіба це так важко для тебе?
'Cause it's so hard for me
Тому що для мене це дуже важко:
To believe that what we dream
Повірити, що наші мрії
Could ever come to life again.
Можуть коли-небудь знову ожити.
If I could just erase my mind
Якби ж я просто змогла б стерти свою пам’ять…
But I cannot erase this lie
Та я не можу стерти цю брехню.Автор публікації: Степан Гаврилоє


« The Other Side Evanescence Пісні Lost in Paradise »