A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

I found a grave
Я знайшла могилу,
Brushed off the face
Змахнула бруд з обличчя,
Felt your light and
Відчула твоє світло і
I remember why I know this place
Я згадала звідки знаю це місце.


I found a bird
Я знайшла пташку,
Closing her eyes
Яка заплющувала очі
One last time
Востаннє.
And I wonder if she dreamed like me
І мені стало цікаво, чи мріяла вона, так само як я?


Well as much as it hurts
Ну, як би не було боляче,
Ain't it wonderful to feel
Хіба це не чудово – відчувати?
So go on and break your wings
Тож, давай, зламай свої крила,
Follow your heart ‘til it bleeds
Слідуй за покликом свого серця, поки воно кровоточить,
As we run towards the end of the dream
Наче ми біжимо назустріч кінця мрії.


I’m not afraid
Я не боюсь,
I push through the pain
Я проштовхуюсь крізь біль
And I’m on fire

І я охоплена полум’ям.
I remember how to breathe again
Я згадала як дихати знову.


As much as it hurts
Ну, як би не було боляче,
Ain't it wonderful to feel
Хіба це не чудово – відчувати?
So go on and break your wings
Тож, давай, зламай свої крила,
Follow your heart ‘til it bleeds
Слідуй за покликом свого серця, поки воно кровоточить,
As we run towards the end of the dream
Наче ми біжимо назустріч кінця мрії.


Why must we fall apart
Чому ми повинні страждати,
To understand how to fly
Щоб зрозуміти, як летіти…
I will find a way
Я знайду спосіб,
Even without wings
Навіть без крил.


Follow your heart ‘til it bleeds
Слідуй за покликом свого серця, поки воно кровоточить,
As we run towards the end of the dream
Наче ми біжимо назустріч кінця мрії.
Follow your heart ‘til it bleeds
Слідуй за покликом свого серця, поки воно кровоточить,
And we come to the end of the dream
І ми дійдемо до кінця мрії.Автор публікації: Степан Гаврилоє


« Sick Evanescence Пісні Oceans »