A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Kings and Queens and Presidents
Королі й Королеви, і Президенти,
Ministers of Governments
Міністри урядів,
Welcome to the future of your world
Ласкаво просимо в майбутнє вашого світу.


Through talking heads that took liberties
Крізь промовців, що забрали свободи,
The monkeys learnt to build machines
Мавпи навчилися будувати машини.
They think they'll get to heaven through the universe
Вони думають, що потраплять на небеса через Всесвіт.


They say nothing
Вони нічого не кажуть,
Deny everything
Все заперечують
And make counter accusations
І висувають зустрічні звинувачення.
My friends, my dear, my love, my God
Мої друзі, моя люба, моє кохання, мій Боже.


There'll be trouble when the kidz come out
Будуть проблеми, коли про це дізнаються діти
(come out)
(дізнаються).
There will be lots for them to talk about
Вони матимуть багато про що розповісти
(about)
(про що).
There'll be trouble when the kidz come out
У нас будуть проблеми, коли про це дізнаються діти.
When the kidz come out, when the kidz come out
Коли про це дізнаються діти.
When the kidz come out
Коли про це дізнаються діти.


Hey, hey, hey, hey, hey
Гей, гей, гей, гей, гей!
What you looking at
На що витріщився?
Hey, hey, hey, hey
Гей, гей, гей, гей!
You want a bit of that
Хочеш трішки?
Hey, hey, hey, hey
Гей, гей, гей, гей!
There will be trouble when the kidz come out
У нас будуть проблеми, коли про це дізнаються діти.
When the kidz come out
Коли про це дізнаються діти.
Hey
Гей!


Mirror, mirror on the wall
Дзеркало, дзеркало на стіні,
Who's the fairest of them all?
Хто з-поміж них найчесніший :
The Good, the Bad, the Ugly or the Beautiful
Хороший, поганий, потворний чи гарний?


Because it's uphill and against the wind
Бо це шлях вгору, та ще й проти вітру
With no-one there to let us in
І ніхто не дозволить нам пройти.
Leave your thoughts and save yourself you fool
Покинь свої думки і рятуйся, дурнику.


The daggers of science
Зброя науки
Evolving into violence
Еволюціонувала в насильство.
We're not sure where the fallout blows
Ми не впевнені, де вибухне бомба,
But we all know ·
Але ми всі знаєм, що ...


There'll be trouble when the kidz come out
Будуть проблеми, коли про це дізнаються діти
(come out)
(дізнаються).
There will be lots for them to talk about
Вони матимуть багато про що розповісти
(about)
(про що).
There'll be trouble when the kidz come out
У нас будуть проблеми, коли про це дізнаються діти.
When the kidz come out, when the kidz come out
Коли про це дізнаються діти,коли про це дізнаються діти.
When the kidz come out
Коли про це дізнаються діти.


Hey, hey, hey, hey, hey
Гей, гей, гей, гей, гей!
What you looking at
На що витріщився?
Hey, hey, hey, hey
Гей, гей, гей, гей!
You want a bit of that
Хочеш трішки?
Hey, hey, hey, hey
Гей, гей, гей, гей!
There will be trouble when the kidz come out
У нас будуть проблеми, коли про це дізнаються діти.
When the kidz come out
Коли про це дізнаються діти.
Hey
Гей!


Out on the streets tonight
На вулицях сьогодні,
They're making peace tonight
Вони укладуть мир сьогодні,
They're making peace
Вони укладуть мир.


La, la, la, la...
Ла, ла, ла, ла...


There'll be trouble when the kidz come out
Будуть проблеми, коли про це дізнаються діти.
There will be lots for them to talk about
Вони матимуть багато про що розповісти.
There'll be trouble when the kidz come out
У нас будуть проблеми, коли про це дізнаються діти.
When the kidz come out, when the kidz come out
Коли про це дізнаються діти.


There'll be trouble when the kidz come out
Будуть проблеми, коли про це дізнаються діти.

Автор публікації: LiliT