A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Sylvia
Сильвія


Sylvia static though her form is changing
Сильвія нерухома, хоча її форма змінюється.
Sylvia staring from the haunted painting
Сильвія витріщається з полотна з привидами.
Sylvia in the distance, clotting in distorted air
Сильвія вдалині, згущується у спотвореному повітрі.
Sylvia in exhibition, dripping nature from her hair
Сильвія на виставці, з її волосся капає природа.


Cut open in a field
Розрізана у полі
Again as before
Знову, як і раніше.
But Sylvia does not feel
Але Сильвія не відчуває,
Her body slipping through the gauze
Як її тіло прослизає крізь марлю.


Sylvia left a trail of bread around her maze
Сильвія залишила хлібний слід навколо свого лабіринту.
Sylvia, left for dead, she never found her way
Сильвія – покинута на смерть, вона так і не знайшла свій шлях.
Sylvia, in frosted glass she writhes
Сильвія – в матовому склі вона корчиться.
Sylvia her vengeance will be mine
Сильвія – її помста стане моєю.


She's broken on a wheel
Над нею знущаються,
The same as before
Як і раніше.
But Sylvia does not feel
Але Сильвія не відчуває,
Her body slipping through the gauze
Як її тіло прослизає крізь марлю.


Sylvia beyond the door, she rattles almost silent
Сильвія за дверима, гримить ними майже беззвучно.
Sylvia her little windows smash themselves in quiet violence
Сильвія – її маленькі віконця розбиваються в тихому насильстві.
Sylvia in state transcendent, now a puddle of a girl
Сильвія в позамежному стані, тепер це калюжа дівчини.
Sylvia into debasement turns and turns and does not return
Сильвія обертається й обертається у приниженні і не повертається.
Sylvia the solipsist dreaming of herself
Сильвія-соліпсистка, що марить сама собою.
Sylvia I never kissed, I never saw or felt
Сильвія, яку я ніколи не цілував, ніколи не бачив і не відчував.
Sylvia fluorescent specter of the well
Сильвія – флуоресцентний привид криниці.
Sylvia's dissolving shell
Сильвія – оболонка, що розчиняється.

Автор публікації: Fleur_Noire

Інші переклади