A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Put your trust in me
Довіряй мені,
I won’t let you down
Я тебе не підведу.
Don’t delay the things
Не відкладай те,
That you want right now
Чого ти хочеш просто зараз.
 
Why wait for later?
Навіщо так довго чекати?
Hey I don’t you want some action
Гей, мені потрібен не ти, а трохи руху.
I’m not a waiter I like to make things happen
Я не люблю чекати, мені подобається здійснювати задумане.
 
Something’s coming on, coming on strong
Наближається щось,  рішуче наближається.
Don’t take too long
Дій не надто довго,
Don’t you wanna know
Хіба ти не хочеш знати:
Baby come home
Малий, підемо додому!
 
[Chorus:]
[Приспів:]
One more night with you
Ще одна ніч з тобою -
I won’t think it through
Я не буду це обмірковувати.
Time’s money but you knew
Гроші - час, але ти знав:
There’s nothing in the world you can think of that I won’t do to you.
Немає в світі того, чого б я для тебе не зробила.
 
Drowning in your sweat
Поринаю в твій піт,
Till I drench my clothes
Поки не промочу одяг наскрізь.
You’ve seen nothing yet
Ти ще нічого не бачив,
Wait till you let go.
Почекай, зараз все лише почнеться.
 
Why wait for later?
Навіщо довго чекати?
Obey my intuition
Корися моєму чуттю,
We’re gonna be just fine
Нам буде дуже добре,
I’ve got a premonition
У мене є передчуття.
 
Something’s coming on, coming on strong
Наближається щось,  рішуче наближається.
Don’t take too long
Дій не надто довго,
Don’t you wanna know
Хіба ти не хочеш знати:
Baby come home
Малий, підемо додому!
 
[Chorus:]
[Приспів:]
 
I’m gonna dance through the veil of your eyes
Я буду танцювати в завісі перед твоїми очима,
While you follow my steps in the sand
Поки ти будеш йти за моїми слідами на піску.
I see your fate in the palm of your hand.
Я бачу твою долю на долоні.
 
No one looks, no one hears us this time
Ніхто не бачить, ніхто не чує нас в цей раз,
It’s only me and your conscious tonight
Цього вечора є тільки я і твоя свідомість.
If there are no witnesses, there is no crime.
Якщо немає свідків - немає і злочину.
 
Why wait for later?
Навіщо довго чекати?
I’m not a waiter.
Я не люблю чекати.
 
Something’s coming on, coming on strong
Наближається щось,  рішуче наближається.
Don’t take too long
Дій не надто довго,
Don’t you wanna know
Хіба ти не хочеш знати:
Baby come home.
Малий, підемо додому!
 
[Chorus: 2x]
[Приспів: 2х]

Автор публікації: Софійка


« Gypsy She Wolf Пісні Men in This Town »