A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

When everyone you thought you knew
Коли кожен, кого ти вважав, що знав
Deserts your fight, I'll go with you
Залишить твій бій, Я піду з тобою.
You're facin' down a dark hall
Перед тобою темний коридор,
I'll grab my light and go with you
Я візьму своє світло і піду з тобою.


I'll go with you, I'll go with you
Я піду з тобою, я піду з тобою,
I'll go with you, I'll go with you
Я піду з тобою, я піду з тобою,
I'll go with you, I'll go with you
Я піду з тобою, я піду з тобою,
I'll go with you
Я піду з тобою.


Surrounded and up against a wall
Оточуємо їх і притискаємо до стіни,
I'll shred 'em all and go with you
Я розірву їх і піду з тобою.
When choices end, you must defend
Коли не залишиться вибору, ти будеш захищатися,
I'll grab my bat and go with you
Я візьму свій рюкзак і піду з тобою


I'll go with you, I'll go with you
Я піду з тобою, я піду з тобою,
I'll go with you, yeah
Я піду з тобою,так.


Stay with me, no, you don't need to run
Залишайся зі мною, ні, не треба тікати,
Stay with me, my blood, you don't need to run
Залишайся зі мною, моя кровинко, не треба тікати.
Stay with me, no, you don't need to run
Залишайся зі мною, ні, не треба тікати,
Stay with me, my blood, you don't need to run
Залишайся зі мною, моя кровинко, не треба тікати.


If there comes a day
Якщо прийде день,
People posted up at the end of your driveway
Коли люди з'являться в кінці твоєї вулиці
They're callin' for your head and they're callin' for your name
І будуть просити твою голову,викрикувати твоє ім'я.
I'll bomb down on 'em, I'm comin' through
Я кинусь на них і прорвусь до тебе.
Do they know I was grown with you?
Чи вони знають, що ми зростали разом?
If they're here to smoke, know I'll go with you
Якщо вони тут, щоб закурити, я піду з тобою.
Just keep it outside, keep it outside, yeah
Просто тримайсь подалі, тримайся подалі.


Stay with me, no, you don't need to run
Залишайся зі мною, ні, не треба тікати,
Stay with me, my blood, you don't need to run
Залишайся зі мною, моя кровинко, не треба тікати.
Stay with me, no, you don't need to run
Залишайся зі мною, ні, не треба тікати,
Stay with me, my blood, you don't need to run
Залишайся зі мною, моя кровинко, не треба тікати.


You don't need to run, you don't need to run
Не треба тікати, не треба тікати,
You don't need to run, you don't need to run
Не треба тікати, не треба тікати.


If you find yourself in a lion's den
Якщо ти потрапиш у лігво лева,
I'll jump right in and pull my pin
Я стрибну туди і висмикну чеку
And go with you
І піду з тобою.


I'll go with you, I'll go with you
Я піду з тобою, я піду з тобою,
I'll go with you, I'll go with you (you don't need to run)
Я піду з тобою, я піду з тобою, (тобі не треба тікати)
I'll go with you, I'll go with you (you don't need to run)
Я піду з тобою, я піду з тобою, (тобі не треба тікати)
My blood, I'll go with you, yeah
Моя кровинко, я піду з тобою, так.


Stay with me, no, you don't need to run
Залишайся зі мною, ні, не треба тікати,
Stay with me, my blood, you don't need to run
Залишайся зі мною, моя кровинко, не треба тікати.
Stay with me, no, you don't need to run
Залишайся зі мною, ні, не треба тікати,
Stay with me, my blood, you don't need to run
Залишайся зі мною, моя кровинко, не треба тікати.


You don't need to run, you don't need to run
Не треба тікати, не треба тікати,
You don't need to run, you don't need to run
Не треба тікати, не треба тікати.


Stay with me, no, you don't need to run
Залишайся зі мною, ні, не треба тікати,
Stay with me, my blood
Залишайся зі мною, моя кровинко.

Автор публікації: Іра Садук


« Jumpsuit Trench Пісні Chlorine »