A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову


There’s a fire starting in my heart,
У моєму серці починається жар,
Reaching a fever pitch and it’s bringing me out the dark
Що переходить у лихоманку - і я вибираюся з пітьми ...
 
Finally, I can see you crystal clear.
Нарешті я бачу тебе кришталево чітко.
Go ahead and sell me out and I’ll lay your shit bare.
Давай, продай мене всю, і я викрию все твоє лайно.
See how I leave, with every piece of you
Дивись, як я йду, забираючи частинки тебе самого,
Don’t underestimate the things that I will do.
Нее недооцінюй те, що я можу зробити.
 
There’s a fire starting in my heart,
У моєму серці починається жар,
Reaching a fever pitch and it’s bringing me out the dark
Що переходить у лихоманку - і я вибираюся з пітьми ...
 
The scars of your love, remind me of us.
Шрами, залишені твоєю любов’ю, нагадують мені про нас,
They keep me thinking that we almost had it all
Вони змушують мене думати, що все у нас майже було.
The scars of your love, they leave me breathless
Шрами, залишені твоєю любов’ю, заважають мені дихати,
I can’t help feeling...
Але мене не покидає відчуття ...
 
[Chorus:]
[Приспів:]
We could have had it all...
... що у нас могло бути все.
(you’re gonna wish you never had met me)...
(ти пошкодуєш про те, що зустрів мене)
Rolling in the deep
Гойдаючись на хвилях
(Tears are gonna fall, rolling in the deep)
(Сльози будуть падати ... Гойдаючись на хвилях ...),
Your had my heart... (you’re gonna wish you)...
У тебе було моє серце ... (Ти пошкодуєш) ...
Inside of your hand (Never had met me)
Воно було у тебе в руках (Що зустрів мене),
And you played it... (Tears are gonna fall)...
А для тебе це було грою ... (Сльози будуть падати) ...
To the beat (Rolling in the deep)
На поразку (Гойдаючись на хвилях ...)
 
Baby I have no story to be told,
Малий, про мене тобі навряд чи розкажуть якусь історію,
But I’ve heard of one on you and I’m gonna make your head burn.
Але я чула одну про тебе і збираюся сильно розлютити тебе.
Think of me in the depths of your despair.
Думай про мене, перебуваючи в глибині свого відчаю
Making a home down there, as mine sure won’t be shared.
І шукаючи собі притулку десь, адже в мій будинок ти, звичайно, не прийдеш.
 
The scars of your love, remind you of us.
Шрами, залишені твоєю любов’ю, нагадують мені про нас,
They keep me thinking that we almost had it all
Вони змушують мене думати, що все у нас майже було.
The scars of your love, they leave me breathless
Шрами, залишені твоєю любов’ю, заважають мені дихати,
I can’t help feeling...
Але мене не покидає відчуття ...
 
[Chorus:]
[Приспів:]
 
Could have had it all
У нас могло бути все,
Rolling in the deep.
Гойдаючись на хвилях,
You had my heart inside of your hand,
Ти тримав моє серце у своїх руках,
But you played it with your beating
Але для тебе це було грою на поразку
 
Throw yourself through ever open door (Whoa)
Забирайся через двері, які тепер відчинені назавжди,
Count your blessings to find what look for (Whoa-uh)
Думай про хороше, щоб знайти те, що тобі потрібно.
Turn my sorrow into treasured gold (Whoa)
Перетвори моє горе в безцінне золото
And pay me back in kind -
І відплати мені тим же,
You reap just what you sow.
Адже що посієш, те й пожнеш.
 
(You’re gonna wish you... Never had met me)
(Ти пошкодуєш про те ... що зустрів мене)
 
We could have had it all
У нас могло бути все це
(Tears are gonna fall... Rolling in the deep)
(Сльози будуть падати ... Гойдаючись на хвилях ...)
We could have had it all yeah
У нас могло бути все це, та
(you’re gonna wish you... never had met me)
(Ти пошкодуєш про те ... що зустрів мене),
It all. (Tears are gonna fall)
Все це. (Сльози будуть падати),
It all
все це
It all (Rolling in the deep)
Все це (Гойдаючись на хвилях ...)
 
[Chorus:] (х2)
[Приспів:] (х2)
 
But you played it, you played it.
Але ти грав ним, ти грав ним.
You played it, you played it to the beat.
Ти грав ним, ти грав ним на поразку

Автор публікації: Андрій LAS

Інші переклади


« Someone Like You 21 Пісні Rumour Has It »