A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Текст пісні і переклад на українську мову


You want commitment
Ти хочеш зобов’язань
Take a look into these eyes
Подивися в ці очі
They burn with fire, yeah
Вони горять вогнем, та
Until the end of time
До кінця часів
I would do anything
Я міг би робити все що завгодно
I’d beg, I’d steal, I’d die
Я б просив, Я б украв, Я б помер
To have you in these arms tonight
Заради того щоб ти була в цих руках цієї ночі
Baby I want you like the roses
Дитинко, Я хочу тебе, як троянди
Want the rain
Хочуть дощу
You know I need you
Ти знаєш, що потрібна мені
Like a poet needs the pain
Як поетові потрібна біль
I would give anything
Я б віддав все що завгодно
My blood my love my life
Мою кров, мою любов, моє життя
 
Chorus
Приспів
If you were in these arms tonight
Якщо б ти була в цих руках цієї ночі
I’d hold ya
Я б тримав тебе
I’d need ya
Я би потребував тебе
I’d get down on my knees for you
Я б впав на коліна заради тебе
And make everything alright
І робив би все в кращому вигляді
If you were in these arms
Якщо б ти була в цих руках
I’d love ya
Я б любив тебе
I’d please ya
Я би подобався тобі
I’d tell you that I’d never leave ya
Я б казав, що ніколи тебе не залишу
And love you till the end of time
І що любив би тебе до кінця
If you were in these arms tonight
Якщо б ти була в цих руках цієї ночі
 
We stared at the sun
Ми дивилися на сонце
And we made a promise
І ми давали обіцянку
A promise this world would never blind us
Обіцянку, що цей світ ніколи не засліпить нас
These were our words
Це були наші слова
Our words were our songs
Наші слова були нашими піснями
Our songs are our prayers
Наші пісні були нашими молитвами
These prayers keep me strong
Ці молитви роблять мене сильніше
And I still believe
І Я все ще вірю
If you were in these arms
Якщо б ти була в цих руках
 
Chorus
Приспів
 
Your clothes are still scatteder all over our room
Твій одяг все ще розкиданий по всій нашій кімнаті
This old place still smells like
Це місце все ще пахне
Your cheap perfume
Твоїми дешевими духами
Everything here reminds me of you
Все тут нагадує про тебе
And there’s nothing that I wouldn’t do
І немає нічого, що Я не зміг би зробити
 
And these were our words. They keep me strong, baby
І це були наші слова. Вони роблять мене сильніше, мала
 
Chorus
Приспів
 
If you were in these arms tonight [x2]
Якщо б ти була в цих руках цієї ночі [x2]
Like the roses need the rain
Як троянди потребують в дощі
Like the seasons need the change
Як пори року потребують зміни
Like the poet needs the pain
Як поет потребує болю
I need you in these arms tonight
Ти потрібна мені цієї ночі

Автор публікації: Міша Копчук


« No Apologies Bon Jovi - Greatest Hits Пісні Someday I'll Be Saturday Night »