A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

[Chorus: Rihanna]
[Приспів: Rihanna]
Just gonna stand there and watch me burn?
Будеш стояти тут і дивитися, я як горю?
That’s alright, because I like the way it hurts,
Але все гаразд, мені подобається ця біль,
Just gonna stand there and hear me cry?
Будеш стояти і слухати мій крик?
That’s alright, because I love the way you lie, I love the way you lie
Але все гаразд, мені подобається, як ти брешеш, мені подобається, як ти брешеш.
 
I can’t tell you what it really is, I can only tell you what it feels like,
Я не можу сказати, що ж це насправді, можу лише сказати, як відчувати це,
And right now it’s a steel knife in my wind pipe,
Зараз у мене немов сталевий ніж в горлі,
I can’t breathe, but I still fight while I can fight,
Я не можу дихати, але буду боротися, скільки зможу,
As long as the wrong feels right, it’s like I’m in flight high off a love,
Поки неправда  не стане правдою, я немов літаю, любов підняла мене високо,
Drunk from my hate, It’s like I’m huffing pain
Але також я п’яний від ненависті, я немов випромінюю біль,
And I love her, the more I suffer, I suffocate and right before I’m about to drown,
і я люблю її тим більше, чим більше страждаю, я задихаюся, і коли я вже починаю тонути,
She resuscitates me, she fucking hates me
Вона приводить мене до тями, чорт візьми, вона ненавидить мене
And I love it, wait! Where you going? I’m leaving you…
І мені це подобається, постій! Куди ти? Я залишаю тебе …
no you ain’t, come back, we’re running right back, here we go again,
Ні, ти так не зробиш, повернися, ми знову повертаємося, ми знову тут,
It’s so insane, cuz when it’s going good, it’s going great,
Це божевілля, бо якщо все йде добре, то це чудово,
I’m Superman, with the wind at his back, she’s Louis Lane,
Я Супермен, вітер за спиною, а вона Луїс Лейн,
But when it’s bad, it’s awful, I feel so ashamed
Але коли все погано, це жахливо,
I snap, who’s that dude? I don’t even know his name,
Мені так соромно, я різко випалюю: хто цей чувак, я навіть не знаю його імені,
I lay hands on her, I’ll never stoop so low again,
Я розпускаю руки до  неї, я більше не впаду так низько,
I guess I don’t know my own strength
Схоже, я сам не знаю своєї сили.
 
[Chorus: Rihanna]
[Приспів: Rihanna]
 
You ever love somebody so much you can barely breathe when you’re with them?
Ти любив коли-небудь когось так, що ледве можеш дихати,  коли ти поруч?
You meet and neither one of you even know
Ви зустрічаєтеся і жоден з вас не знає,
What hit ’em? Got that warm fuzzy feeling, yeah, that chills,
Що зачіпає іншого? Виникає те неясне відчуття, що охолоджує,
I used to get, now you’re getting fucking sick of lookin at ’em,
Так, у мене бувало таке, що тебе навіть нудить дивитися на іншого,
You swore you’d never hit em, never do nothing to hurt em
Ти клявся, що ніколи не вдариш, ніколи не заподієш болю,
Now you’re in each other’s face spewing venom, in your words when you spit em,
А зараз ви один одному в обличчя вихлюпуєте отруту, тягаєте за волосся, дряпаєте, намагаєтеся вколоти,
You push, pull each other’s hair, scratch, claw, pin ’em,
Кидаєте, боретеся,
Throw ’em down, pit ’em, so lost in the moments when you’re in ’em,
Забуваєте себе в такі моменти, лють охоплює вас, контролює обох,
It’s the rage that took over, it controls you both,
І тоді зазвичай говорять, що потрібно розійтися,
So they say it’s best to go your separate ways
Схоже, вони не знають тебе, адже це сьогодні,
Guess that they don’t know you, cause today
А вчора було вчора, сьогодні новий день,
That was yesterday, yesterday is over, it’s a different day,
Звучить, як заїжджена платівка,
Sounds like broken records playing over, but you promised her next time
Але ти пообіцяв їй, що наступного разу ти зумієш втриматися,
You shall restrain, you don’t get another chance,
У тебе не буде другого шансу,
Life is no nintendo game, but you lied again,
Життя - не гра Нінтендо, але ти знову збрехав,
Now you get to watch her leave out the window,
Тепер дивись з вікна, як вона йде,
Guess that’s why they call it window pane
Зрозуміло, чому вікно - символ болю
 
[Chorus: Rihanna]
[Приспів: Rihanna]
 
Now I know we said things, did things that we didn’t mean
Зараз розумію, що ми сказали І зробили багато того, чого не хотіли насправді,
And we fall back into the same patterns, same routine,
І знову наступаємо на ті ж граблі,
But your temper is just as bad as mine is,
Але характер у тебе не кращий за  мій,
You’re the same as me, but when it comes to love you’re just as blinded
Ти така ж, теж сліпа, коли доходить до любові,
Baby, please come back, it wasn’t you, baby, it was me
Мала, повернися, ти не винна, це все я,
Maybe our relationship isn’t as crazy as it seems,
Може, наші стосунки не настільки божевільні, як здається,
Maybe that’s what happens when a tornado meets a volcano,
Таке, напевно, відбувається, коли зустрічаються торнадо з вулканом,
All I know is that I love you too much to walk away though,
Все, що я знаю, це те, що занадто люблю тебе, щоб піти,
Come inside, pick up your bags off the side walk
Увійди, забери валізи з тротуару,
Don’t you hear sincerity in my voice when I talk?
Ти хіба не чуєш щирості в моєму голосі?
Told you this is my fault, look me in the eyeball,
Я сказав тобі, що це моя вина, подивися мені в очі,
Next time I’m pissed, I’ll aim my fist at the drywall
Наступного разу, коли я схиблю, я впишу кулак в стіну,
Next time, there won’t be no next time,
Наступний раз .. Наступного разу не буде,
I apologize, even though I know it’s lies,
Я прошу вибачення, хоч і знаю, що це брехня,
I’m tired of the games, I just want her back, I know I’m a liar,
Я втомився від ігор, я хочу, щоб вона повернулася, я знаю, що я брехун,
If she ever tries to fuckin’ leave again
Якщо вона ще хоч раз спробує на *рін залишити мене,
Imma tie her to the bed and set this house on fire
Я прив’яжу її до ліжка і підпалю будинок.
 
[Chorus: Rihanna]
[Приспів: Rihanna]

Автор публікації: Таля