A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Can you feel it crush you? Does it seem to bring the worst in you out?
Відчуваєш, як це давить тебе? Ти відчуваєш, як це робить тебе гірше?
There's no running away from these things that hold you down
Неможливо втекти від речей, що тягнуть тебе додолу.
Do they complicate you because they make you feel like this?
Чи ускладнюють вони тобі життя через те, що змушують так себе почувати?
Of all the colors that you've shined, this is surely not your best
З усіх кольорів, якими ти сяєш, цей, безумовно, не найкращий,
But you should know these colors that you're shining are
Але ти повинна знати кольори, якими сяєш.


Surely not the best colors that you shine
Певно, не найкращі кольори, якими ти сяєш.
Surely not the best colors that you shine
Безперечно, не найкращі кольори, якими ти сяєш.


I know you feel alone yeah, and no one else can figure you out
Я знаю, що ти відчуваєш себе самотньою. Так, і більше ніхто не може уявити що з тобою,
But don't you ever turn away from the ones that held you down
Але ніколи не відвертайся від тих, хто утримував тебе.
Well they'd love to save you, don't you know they love to see you smile?
Ну, вони залюбки б врятували тебе; хіба ти не знаєш, що вони люблять бачити тебе усміхненою?
But these colors that you've shined, are surely not your style
Але ті кольори, якими ти сяяла, безперечно не в твоєму стилі.
But you should know these colors that you're shining are
Та ти повинна знати ті кольори, якими сяєш.


Surely not the best colors that you shine
Певно, не найкращі кольори, якими ти сяєш.
Surely not the best colors that you shine
Безперечно, не найкращі кольори, якими ти сяєш.


I know you're feeling like you're lost
Я знаю, що ти відчуваєш себе розгубленою,
But you should know these colors that you're shining are…
Та ти повинна знати ті кольори, якими сяєш…
I know you're feeling like you're lost
Я знаю, що ти відчуваєш себе розгубленою;
You feel you've drifted way too far
Ти відчуваєш, що тебе віднесло занадто далеко.
Did you know these colors that you’re shining are
Хіба ти не знаєш кольори, якими ти сяєш?


Surely not the best colors that you shine
Певно, не найкращі кольори, якими ти сяєш.
Surely not the best colors that you shine
Безперечно, не найкращі кольори, якими ти сяєш.


(Surely not the best)
(Певно, не найкращі)
I know you're feeling like you're lost
Я знаю, що ти відчуваєш себе розгубленою,
(Colors that you shine)
(Кольори, якими ти сяєш)
But you should know these colors that you're shining are
Та ти повинна знати ті кольори, якими сяєш.
(Surely not the best)
(Безперечно, не найкращі)
I know you're feeling like you're lost
Я знаю, що ти відчуваєш себе розгубленою;
You feel you've drifted way too far
Ти відчуваєш, що тебе віднесло занадто далеко.
Did you know these colors that you're shining are...
Хіба ти не знаєш кольори, якими ти сяєш?..Автор публікації: Степан Гаврилоє


« Cold Crossfade Пісні The Unknown »