A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову


I awake to find
Я прокидаюся і не виявляю
No peace of mind,
Ні краплі спокою у свідомості.
I said, how do you live as a fugitive?
Я запитав: як можна жити будучи втікачем?
Down here where I cannot see so clear.
Звідси, знизу, мені не дуже чітко видно.
 
I said, what do I know?
Я запитав: що я знаю?
Show me the right way to go,
Покажи мені правильний шлях, яким потрібно йти.
And the spies came out of the water,
А шпигуни вийшли з води,
But you’re feeling so bad cause you know,
І тобі так погано, тому що ти про це знаєш.
And the spies hide out in every corner,
Шпигуни ховаються в кожному кутку,
But you can’t touch them, no,
Але ти не можеш нічого їм зробити,
Cause they’re all spies, they’re all spies.
Адже всі вони шпигуни, всі вони шпигуни.
 
I awake to see that no one is free,
Я прокидаюся і виявляю
We’re all fugitives,
Що ніхто з нас не вільний,
Look at the way we live.
Ми всі втікачі, подивіться, як ми живемо.
Down here, I cannot sleep from fear, no.
Тут, внизу, я не можу спати від страху.
 
I said, which way do I turn?
Я запитав: на який шлях я повернув?
I forget everything I learn,
Я забуваю все, що пізнаю.
But the spies came out of the water,
А шпигуни вийшли з води,
But you’re feeling so bad cause you know,
І тобі так погано, тому що ти про це знаєш.
And the spies hide out in every corner,
Шпигуни ховаються в кожному кутку,
But you can’t touch them though,
Але ти не можеш нічого їм зробити,
Cause they’re all spies, they’re all spies.
Адже всі вони шпигуни, всі вони шпигуни.
 
And if we don’t hide here,
І якщо ми не сховаємося тут,
They’re going to find us,
Вони знайдуть нас,
If we don’t hide now,
Якщо ми не сховаємося зараз,
They’re going to catch us where we sleep,
Вони зловлять нас, коли ми будемо спати,
And if we don’t hide here,
І якщо ми не сховаємося тут,
They’re going to find us.
Вони знайдуть нас.

Автор публікації: Сергій Кравцов

Інші переклади


« Trouble Parachutes Пісні High Speed »