A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову


I wanna live life, never be cruel,
Я хочу прожити життя і ніколи не бути жорстоким.
I wanna live life, be good to you.
Я хочу прожити життя і ставитися до тебе добре.
I wanna fly, never come down,
Я хочу літати і ніколи не опускатися,
And live my life,
І жити своїм життям,
And have friends around.
І мати друзів.
 
We never change, do we?
Ми не змінюємося, чи не так?
We never learn, do we?
Ми ніколи не вчимося, чи не так?
 
So I wanna live in a wooden house,
Отже, я хочу жити в дерев’яному будинку,
I wanna live life, always be true,
Я хочу прожити життя і завжди бути чесним.
I wanna live life, and be good to you,
Я хочу прожити життя, і ставитися до тебе добре,
I wanna fly, and never come down,
Я хочу літати і ніколи не опускатися,
And I live my life,
І жити своїм життям,
And have friends around.
І мати друзів.
 
We never change do we? No, no,
Ми не змінюємося, чи не так? Ні, ні
We never learned to leave.
Ми ніколи не вчимося, чи не так?
 
So I wanna live in a wooden house,
Отже, я хочу жити в дерев’яному будинку,
Making more friends would be easy.
Завести нових друзів було б легко.
Oh and I don’t have a show to say,
О, і мені нема чого сказати,
Yes, and I sin every single day,
Так, і я грішу щодня ...
 
We never change, do we?
Ми не змінюємося, чи не так?
We never learned to leave.
Ми ніколи не вчимося, чи не так?
 
So, I wanna live in a wooden house,
Отже, я хочу жити в дерев’яному будинку,
Making more friends would be easy,
Завести нових друзів було б легко,
I wanna live where the sun comes out.
Я хочу жити там, де сходить сонце ...

Автор публікації: Сергій Кравцов


« High Speed Parachutes Пісні