A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Everything is so dark
Все настільки темне
And I know there's something wrong
І я знаю, що щось не так,
But I can't turn the light on
Але я не можу ввімкнути світло.
In that split second change
За ту долю секунди, коли все змінилось,
When you knew we couldn't hold on
Коли ти знав, що нам не втриматись,
I realized I live to love you
Я усвідомила, що живу, аби кохати тебе.


Save yourself
Рятуйся,
Don’t look back
Не озирайся,
Tearing us apart until it's all gone
Розриваючи нас один від одного, доки не зникне усе.
The only world I've ever known
Єдиний світ, який я коли-небудь знала,
Sleeps beneath the waves
Спить під хвилями,
But I remember
Та я пам'ятаю.


I won't give up on you
Я не покину тебе;
I can feel you in my heart
Я відчуваю тебе у своєму серці.
Just show me the way
Просто вкажи мені шлях,
I don't belong here alone
Самій тут мені не місце.
I can still see your face
Я досі бачу твоє обличчя,
Where it's burned into my mind
Воно врізалося у мою пам’ять.
I die every time I close my eyes
Я помираю щоразу, коли заплющую очі, –
You're always there
Там завжди ти.


Save yourself
Рятуйся,
Don’t look back
Не озирайся,
Tearing us apart until it's all gone
Розриваючи нас один від одного, доки не зникне усе.
The only world I've ever known
Єдиний світ, який я коли-небудь знала,
Sleeps beneath the waves
Спить під хвилями,
But I'm the one who’s drowning
Але я та, хто тоне.
Without your love I am lost
Без твого кохання я втрачена
And I can never go back home
І мені ніколи не повернутися додому.


All across the ocean
Через увесь океан
We are calling, calling
Ми кличемо, кличемо.
Are, are, are you there?
Чи є, є, є ти там?
Nothing left for me 'til I find you
У мене нічого не залишилось, допоки я не знайду тебе,


Because it's all gone
Тому що все зникло.
The only one world ever known
Єдиний світ, коли-небудь знайомий,
Sleeps beneath the waves
Спить під хвилями,
But I'm the one who’s drowning
Але я та, хто тоне.
Without your love I am lost
Без твого кохання я втрачена
And I can never go back
І мені ніколи не повернутися додому,
I can never go back home
Мені ніколи не повернутись додому.Автор публікації: Степан Гаврилоє


« Oceans Evanescence Пісні Swimming Home »