A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Way down
Внизу,
Iíve been way down
Я була внизу,
Underneath this skin
Під цією шкірою,
Waiting to hear my name again
Очікуючи почути своє ім'я знову.


Iím sorry
Мені шкода.
Nothing can hold me
Ніщо не може утримати мене.
I adore you still
Я досі тебе обожнюю,
But I hear them calling
Але я чую, як вони кличуть
And nothing can hold me
І ніщо не може втримати мене.


Way down
Внизу,
(Do you really want me?)
(Ти дійсно хочеш мене?)
All the way down
Далеко внизу,
(Do you really want me?)
(Ти дійсно хочеш мене?)
I will hear your voice
Я почую твій голос,
(Do you really want me?)
(Ти дійсно хочеш мене?)
But Iíll no longer understand
Але я більше не розумітиму.
(But it's really not me)
(Та насправді це не я).


Iím sorry
Мені шкода.
Nothing can hold me
Ніщо не може утримати мене.
I adore you still
Я досі тебе обожнюю,
But I hear them calling
Але я чую, як вони кличуть.


I was looking to the sky
Я вдивлялась у небо,
When I knew Iíd be swimming home
Коли зрозуміла, що попливу додому.
And I cannot betray my kind
І я не можу зрадити своїх.
They are here ñ itís my time
Вони тут ñ мій час настав.


Iím sorry
Мені шкода.
Nothing can hold me
Ніщо не може утримати мене.
(Do you really want me?)
(Ти дійсно хочеш мене?)
I adore you still
Я досі тебе обожнюю,
But I hear them calling, (calling)
Але я чую, як вони кличуть (кличуть)
And nothing can hold me
І ніщо не може втримати мене.Автор публікації: Степан Гаврилоє


« Never Go Back Evanescence Пісні Disappear (Deluxe Edition Bonus Track) »