A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Hey, Em, it's Paul
Привіт, Ем, це Пол*
Uh, I was listening to the album
Я слухав альбом
Good fucking luck,
Удачі тобі,
You're on your own
Ти сам по собі


Guess who's back, back again?
Вгадайте, хто повернувся, знову тут?
Shady's back, tell a friend
Шейді повернувся, скажи друзям
Guess who's back, guess who's back
Вгадайте, хто повернувся, вгадайте, хто повернувся
Guess who's back, guess who's back
Вгадайте, хто повернувся, вгадайте, хто повернувся
Guess who's back, guess who's back
Вгадайте, хто повернувся, вгадайте, хто повернувся
Guess who's back
Вгадайте, хто повернувся


Well look what the stork brung
Ну подивіться, що приніс лелека
(What?) Little baby devil with the forked tongue
(Що?) Маленький диявол з роздвоєним язиком
And it's stickin' out yeah like a sore thumb
І він стирчить, як болячка на пальці
With a forehead that it grew horns from
З чола виросли роги
Still a white jerk
Все ще білий негідник
Pullin' up in a Chrysler to the cypher
Приїжджаю на Chrysler на баттл
With the vic's, percs
З таблетками від болю
And a Bud Light shirt
І Bud Light футболкою**
Lyrical technician an electrician ya'll light work
Ліричний технік, електрик, всі ви легка робота
And I don't gotta play pretend
І мені не треба прикидатися
It's you I make believe
Це ти робиш вигляд
And you know I'm here to stay cause me
І ти знаєш, що я тут назавжди,
If I was to ever take a leave
Бо якби я колись пішов
It would be aspirin
Це було б як аспірин
To break a feve
Щоб зняти гарячку
If I was to ask for Megan Thee Stallion
Якби я попросив Megan Thee Stallion***
If she would collab with me
Чи вона співпрацювала б зі мною
Would I really have a shot at a feat?
Чи був би у мене шанс на це?
I don't know but I'm glad to be back, like
Я не знаю, але радий, що повернувся, як


Abra-abracadabra
Абра-абракадабра
(And for my last trick)
(І для мого останнього трюку)
I'm bout to reach in my bag, bruh
Зараз я дістану щось з мішка, брате
Abra-abracadabra
Абра-абракадабра
(And for my last trick)
(І для мого останнього трюку)
(Poof) Just like that and I'm back, bro
(Пуф) Отак і я знову тут, брате


Now back in the days of old me
А тепер повертаємось до старих днів
(When) Right around the time I became a dope fiend
(Коли) Саме тоді, коли я став наркоманом
Ate some codeine,
Приймав кодеїн,
As a way of coping taste of opiates,
Що справлятися з смаком опіатів,
Case of O.E.
Теж саме з O.E.****
​Turned me into smiley face emoji
Перетворив мене на смайлик-емодзі*****
My shit may not be age appropriate
Мої речі можуть бути не зовсім відповідними для віку
But I will hit an eight year old in the face
Але я вдарю восьмирічного по обличчю
With a participation trophy
Учасницьким трофеєм
'Cause I have zero doubts
Бо я не маю жодних сумнівів
That this whole world's 'bout
Що цей світ скоро
To turn into some girl scouts
Перетвориться на дівчаток-скаутів
That censorship bureau's out to shut me down
Цензурне бюро намагається мене закрити
So when I started this verse
Тож коли я почав цей куплет
It did start off light hearted at first
Він почався легко спочатку
But it feels like
Але відчувається, що
I'm targeted
Я є ціллю
Mind bogglin' how my profit has skyrocketed
Дивно, як мої прибутки злетіли
Look what I pocketed
Подивіться, що я поклав у кишеню
Yeah the shit is just like ya'll have been light joggin' and
Так, це так, ніби ви всі бігали на розслабоні, а
I've been running at full speed
Я біг на повній швидкості
And that's why I'm ahead like my noggin
І саме тому я попереду, як моє чоло
And I'm the fight ya'll get in
І я той бій, в який ви всі вступаєте
When you debate who the best
Коли сперечаєтесь, хто найкращий
But ops I'm white chalkin'
Але ворогів тіла обведу крейдою на підлозі,
When I step up to that mic cock it then
Коли виходжу до цього мікрофона, готовий до виступу
"Oh my god, its him...not again"
"О мій Боже, це він... знову, та ніколи"


Abra-abracadabra
Абра-абракадабра
(And for my last trick)
(І для мого останнього трюку)
I'm bout to reach in my bag, bruh
Зараз я дістану щось з мішка, брате
Abra-abracadabra
Абра-абракадабра
(And for my last trick)
(І для мого останнього трюку)
(Poof) Just like that and I'm back, bro
(Пуф) Отак і я знову тут, брате


Sometimes I wonder what the old me'd say
Іноді я думаю, що б сказав старий я
(If what) If he could see the way shit is today
(Якби що) Якби він побачив, як все зараз
(Look at this shit man)
(Подивись на це лайно, чоловіче)
He'd probably say that everything is gay
Він, мабуть, сказав би, що все це дурня
(Like happy)
(Типу весело)
What's my name, what's my name?
Як мене звати, як мене звати?


So how many little kids still
Отож, скільки маленьких дітей ще хочуть
Wanna act like me
Вдавати з себе мене
I'm a bigger prick than cacti be
Я більше підколюю, ніж кактус
And that's why these words sting
І тому ці слова жалять
Just like you were being attacked by bees
Ніби тебе атакують бджоли
In the coupe leaning back my seat
В купе відкидаю сидіння
Bumpin' R. Kelly's favorite group
Слухаю улюблену групу R. Kelly******
The black guy pee's
The black guy pee's*******
In my Air Max 90's white t's
В моїх Air Max 90's, білій футболці********
Walkin'
Ходжу
Parental advisory
З попередження для батьків про нецензурний зміст
My transgender cat's Siamese identifies as black,
Моя кішка трансгендер - сіамської породи ідентифікує себе як чорна,
But acts Chinese
Але поводить себе як китаянка
Like a motherfuckin' hacky sack I treat
Ніби довбаний хакі-сак, так я ставлюся*********
The whole world 'cause I got it at my feet
До всього світу, бо він у мене під ногами
How can I explain to you
Як я можу тобі пояснити,
That even myself, I'm a danger to
Що навіть для себе я небезпека
I hop on tracks like a kangaroo
Я стрибаю по трекам як кенгуру
And say a few things or two to anger you
І кажу пару речей, щоб розлютити тебе
But fuck that if I think that shit,
Але хай йому, якщо я так думаю,
I'ma say that shit
Я це скажу - це лайно
Cancel me what? Ok that's it
Відміняйте мене? Ну і все
Go ahead Paul quit snake ass prick,
Давай, Пол, звільняйся, підлий виродок,
You male cross dresser, fake ass bitch
Ти перевдягаєшся в жіночий одяг, фальшива хвойда.
And I'll probably get shit for that
І я, мабуть, отримаю за це хейту
(Watch) But you can all suck my dick
(Дивись) Але ви всі можете відсмотати в мене
In fact fuck them
Насправді пішли вони всі
Fuck Dre, fuck Jimmy,
Пішов ти Дре, пішов Джиммі,**********
Fuck me, fuck you,
Пішов я, пішли ви,
Fuck my own kids they're brats
Пішли мої власні діти, вони шибеники
(Fuck 'em)
(Пішли вони)
They can screw-off, them and you all,
Вони можуть забиратися, вони і ви всі,
You too Paul, got two balls,
Ти теж, Пол, маєш два яйця,
Big as RuPaul's
Такі ж великі, як у РуПола***********
What you thought you saw ain't what you saw
Те, що ти думав, що бачив - не те, що ти бачив.
'Cause you're never gonna see me caught sleepin'
Бо ти ніколи не побачиш, як я сплю.
And see the kidnappin' never did happen like Sherri Papini
І бачиш, викрадення ніколи не було, як з Шеррі Папіні************
Harry Houdini, I vanish into thin air as I'm leaving
Гаррі Гудіні, я зникаю в повітрі, коли йду геть.*************


Abra-abracadabra
Абра-абракадабра
(And for my last trick)
(І для мого останнього трюку)
I'm bout to reach in my bag, bruh
Зараз я дістану щось з мішка, брате
Abra-abracadabra
Абра-абракадабра
(And for my last trick)
(І для мого останнього трюку)
(Poof) Just like that and I'm back, bro
(Пуф) Отак і я знову тут, брате.

Примітки:

Eminem, відомий своїми провокативними та суперечливими текстами, грає на межі з жартами та культурними відсилками, щоб створити шокуючий та запам'ятовуючий ефект. У цій пісні він використовує гру слів та культурні ікони, щоб привернути увагу слухачів і додати до тексту трохи гумору та сарказму.

* Paul – Пол Розенберг (Paul Rosenberg), давній менеджер Eminem, який часто з'являється у його альбомах як голос у телефонних розмовах чи повідомленнях, що додає контексту і справжнього життя до пісень Eminem.

** Bud Light - марка американського легкого пива.

*** Megan Thee Stallion - популярна американська реперка і співачка.

**** Codeine – кодеїн, Opiates – опіати - медичні припарати які викликають залежність. O.E. - Olde English, популярний американський алкогольний напій.

***** Smiley face emoji - емодзі зі смайликом.

****** R. Kelly – популярний американський співак, який був засуджений за сексуальні злочини.

******* The black guy pee's – гра слів на назву групи Black Eyed Peas, яка була дуже популярною у 2000-х роках. Дослівний переклад: The black guy pee's - чорний чувак пісяє.

******** Air Max 90's – це модель кросівок від Nike, популярна серед молоді та вуличної культури.

********* Hacky sack - м'ячик для жонглювання ногами.

********** Dre – Dr. Dre, відомий американський репер, продюсер і один із ключових фігур у кар'єрі Eminem. Jimmy – Jimmy Iovine, музичний продюсер і співзасновник Interscope Records, лейблу, який підписав Eminem.

*********** RuPaul - відома американська драг-квін і телеведуча.

************ Sherri Papini - жінка, відома своїм інсценованим викраденням у 2016 році.

************* Harry Houdini - відомий ілюзіоніст та майстер втечі.


Автор публікації: Богдан