A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

I remember when all the games began
Я пам'ятаю, коли все розпочалось,
Remember every little lie
Пам'ятаю кожну дрібну брехню
And every last goodbye
І кожне останнє прощання,
Promises you broke, words you choked on
Обіцянки, які ти порушила, слова, які перехоплювали подих…
And I never walked away,
І я не покинув тебе,
It's still a mystery to me
І це для мене досі загадка.


Well I'm so empty
Що ж, я настільки спустошений, що
I'm better off without you
Без тебе мені буде краще,
And you're better off without me
А тобі буде краще без мене.
Well you're so unclean
Тож, ти настільки порочна, що
I'm better off without you
Без тебе мені буде краще,
And you're better off without
А тобі буде краще без мене.


The lying, the bleeding, the screaming
Брехня, знесилення, крики
Was tearing me apart
Розривали мене на частини.
The hatred, deceiving, the beating it's over
Ненависть, обман, сварки скінчились.


Paint the mirrors black to forget you
Зафарбував дзеркала у чорний колір, аби забути тебе,
I still picture your face
Та я досі зображую твоє обличчя
And the way you used to taste
І твій смак.
Roses in a glass, dead and wilted
Троянди у вазі, мертві та зівíяліÖ
To you this all was nothing
Все це було нічим для тебе,
Everything to you is nothing
Для тебе все було нічим.


Well you're so filthy
Що ж, ти настільки розбещена, що
I'm better off without you
Без тебе мені буде краще,
And you're better off without me
А тобі буде краще без мене.
Well I'm so ugly
Тож, я настільки потворний, що
You're better off without me
Без тебе мені буде краще,
And I'm better off alone
А тобі буде краще без мене.


The lying, the bleeding, the screaming
Брехня, знесилення, крики
Was tearing me apart
Розривали мене на частини.
The hatred, beatings, disaster it's over now
Ненависть, обман, сварки зараз скінчились.


As wicked as you are,
Ти настільки нечестива, що
You're beautiful to me
Прекрасна для мене.
You're the darkest burning star,
Ти ñ найтемніша палаюча зірка,
You're my perfect disease
Ти моя ідеальна хвороба.


The lying, the bleeding, the screaming
Брехня, знесилення, крики
Was tearing my apart
Розривали мене на частини.
The hatred, beatings, it's over disaster
Ненависть, обман, скінчились катастрофою.
It's over now...
Вже все скінчено...Автор публікації: Степан Гаврилоє


« Ashes The Way of the Fist Пісні Never Enough (Бонус трек Iron Fist Edition) »