A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

She was a princess, she could’ve been a queen,
Вона була принцесою, вона могла стати королевою,
She had the angels beneath her broken wings,
Ангели стояли позаду її зламаних крил,
She had the vision, she had the sight,
У неї було видіння, вона прозріла,
She wants perfection, she wants it right.
Вона хоче досконалості, вона хоче аби все було правильно.


Who cares anymore
Кому ще не байдуже,
What’s right anymore?
Що ще є правильним?


I question everything!
Я сумніваюсь в усьому!


I won’t lie - I’ve never been ashamed,
Не брехатиму - я ніколи не соромився,
I don’t mind admitting I’m to blame.
І не заперечую, визнаю, що я винен.
I care no more,
Мені байдуже,
I can’t bear no more,
Я більше не витримаю,
I’ll say no more,
Я не говоритиму більше,
I can’t give you any more!
Я не можу дати тобі більше!
I question everything
Я сумніваюсь в усьому
(I question everything)
(Я сумніваюсь в усьому)


He lives in darkness, there is no progress,
Він живе в темряві, де немає ніякого прогресу,
He knows the demons that lie within him,
Він знає демонів, які живуть в ньому,
He has no vision, he has no sight,
У нього не було видінь, він не прозрів,
He hates perfection, he wasn’t right!
Він ненавидить досконалість, він помилявся!


Who cares anymore
Кому ще не байдуже,
Who’s there anymore?
Чи є ще хтось?


I question everything!
Я сумніваюсь в усьому!


I won’t lie - I’ve never been ashamed,
Не брехатиму - я ніколи не соромився,
I don’t mind admitting I’m to blame.
І не заперечую, визнаю, що я винен.
I care no more,
Мені байдуже,
I can’t bear no more,
Я більше не витримаю,
I’ll say no more,
Я не говоритиму більше,
I can’t give you any more!
Я не можу дати тобі більше!
I question everything
Я сумніваюсь в усьому
(I question everything)
(Я сумніваюсь в усьому)


I question everything!
Я сумніваюсь в усьому!


I question everything!
Я сумніваюсь в усьому!
I question everything!
Я сумніваюсь в усьому!


(solo)
(соло)


I question everything!
Я сумніваюсь в усьому!


I won’t lie - I’ve never been ashamed,
Не брехатиму - я ніколи не соромився,
(I question everything!)
(Я сумніваюсь в усьому!)
I don’t mind admitting I’m to blame.
І не заперечую, визнаю, що я винен.
(I question everything!)
(Я сумніваюсь в усьому!)
I care no more,
Мені байдуже,
I can’t bear no more,
Я більше не витримаю,
I’ll say no more,
Я не говоритиму більше,
I can’t give you any more!
Я не можу дати тобі більше!
I question everything
Я сумніваюсь в усьому
(I question everything)
(Я сумніваюсь в усьому)

Автор публікації: Степан Гаврилоє


« My Nemesis Got Your Six Пісні I Apologize »