A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Aren’t you something to admire?
Ну, хіба можна не захоплюватись тобою?
‘Cause your shine is something like a mirror.
Адже твоє сяйво неначе дзеркальне.
And I can’t help but notice: you reflect in this heart of mine.
Я помітив, що незважаючи ні на що, твоє відображення - в моєму серці.
If you ever feel alone and the glare makes me hard to find,
Якщо тобі коли-небудь стане самотньо, і ти не зможеш розгледіти мене за сліпучим блиском,
Just know that I’m always parallel on the other side.
Просто знай: я завжди іду паралельно тобі з іншого боку.
 
‘Cause with your hand in my hand and a pocketful of soul
Адже коли я тримаю тебе за руку, висловлюючи всі почуття своєї душі,
I can tell you, there’s no place we couldn’t go.
Я знаю: для нас немає перешкод.
Just put your hand on the past,
Відмахнись від минулого,
I’m here trying to pull you through, you just gotta be strong.
Я тут, щоб допомогти тобі подолати труднощі, Тобі просто потрібно залишатися сильною.
 
Chorus
Приспів
I don’t wanna lose you now,
Я не хочу втрачати тебе тепер,
I’m looking right at the other half of me.
Я немов дивлюся на свою другу половинку.
The biggest scene is set in my heart,
Моя найбільша сцена - в моєму серці,
There’s a space, but now you’re home.
Там була порожнеча, але тепер воно належить тобі.
Show me how to fight for now, and I’ll tell you, baby, it was easy
Покажи мені, як відстояти солодкість миті; кохана, так легко
Coming back into you once I figured it out,
Повертатися до тебе, адже я усвідомив,
You were right here all along. It’s like you’re my mirror,
Що ти завжди була зі мною поруч. Ти ніби моє дзеркало,
My mirror staring back at me. I couldn’t get any bigger,
Відображення, що дивиться на мене. І хто б не стояв поруч,
With anyone else beside me. And now it’s clear as this promise,
Мені не стати значнішим. І тепер ясно, як Божий день,
That we’re making two reflections into one.
Що два наших відображення злилися в одне.
‘Cause it’s like you’re my mirror,
Адже ти немов моє дзеркало,
My mirror staring back at me, staring back at me.
Відображення, що дивиться на мене, що дивиться на мене.
 
Aren’t you something an original?
Ну, хіба ти не досконалість?
‘Cause it doesn’t seem really as simple,
Хоча все не так вже просто,
And I can’t help but stare ‘cause I see truth somewhere in your eyes.
Ніщо не залежить від мене, але я дивлюся на тебе, бо бачу істину в глибині твоїх очей.
I can’t ever change without you, you reflect me, I love that about you,
Я не можу навіть переодягтися без тебе, ти відображаєш мене, і я люблю в тобі це,
And if I could, I would look at us all the time.
І будь моя воля, я б дивився на нас, не відриваючись.
 
‘Cause with your hand in my hand and a pocketful of soul
Адже коли я тримаю тебе за руку, висловлюючи всі почуття своєї душі,
I can tell you, there’s no place we couldn’t go.
Я знаю: для нас немає перешкод.
Just put your hand on the past, I’m here trying to pull you through,
Відмахнись від минулого, я тут, щоб допомогти тобі подолати труднощі,
You just gotta be strong.
Тобі просто потрібно залишатися сильною.
 
Chorus
Приспів
 
Yesterday is history, tomorrow’s a mystery,
Вчорашній день - історія, завтрашній - загадка,
I can see you looking back at me. Keep your eyes on me,
Я бачу, що ти озираєшся на мене, не відводь очей,
Baby, keep your eyes on me.
Люба, не відводь очей.
 
Chorus
Приспів
 
You are, you are the love of my life [x10]
Ти, ти - кохання всього мого життя. [Х10]
 
Baby, you’re the inspiration for this precious song
Мила, ти надихнула мене на цю прекрасну пісню,
And I just wanna see your face light up since you put me on,
І я хочу бачити, як твоє обличчя сяє, з тих пір, як ми разом,
So now I say goodbye to the old me, it’s already gone;
Тепер я розпрощався зі "старим" мною, його більше немає;
And I can’t wait, wait, wait, wait, wait to get you home,
Я не можу дочекатися, дочекатися, дочекатися, дочекатися, дочекатися, щоб привести тебе додому,
Just to let you know, you are...
Щоб ти дізналася, що ти ...
 
You are, you are the love of my life. [x8]
Ти, ти - кохання всього мого життя. [Х8]
 
Girl, you’re my reflection, all I see is you,
Дівчинко, ти моє відображення, я бачу лише тебе,
My reflection, in everything I do.
Моє відображення, у всіх моїх вчинках.
You’re my reflection and all I see is you
Ти моє відображення, я бачу лише тебе,
My reflection, in everything I do.
Моє відображення, у всіх моїх вчинках.
 
You are, you are the love of my life. [x16]
Ти, ти - кохання всього мого життя. [Х16]

Автор публікації: Холодна спека


« Suit & Tie ft. JAY Z The 20/20 Experience Пісні