A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

Who can it be knocking at my door?
Хто це може стукати в мої двері?
Go 'way, don't come 'round here no more.
Іди геть, більше не приходь сюди.
Can't you see that it's late at night?
Хіба ти не бачиш, що вже пізня ніч?
I'm very tired, and I'm not feeling right.
Я дуже втомлений, і мені погано.
All I wish is to be alone;
Все, що я хочу, це побути на самоті;
Stay away, don't you invade my home.
Не підходь, не вдирайся в мій дім.
Best off if you hang outside,
Краще почекай надворі,
Don't come in - I'll only run and hide.
Не заходьте, я втечу і сховаюся.


Who can it be now?
Хто це може бути зараз?
Who can it be now?
Хто це може бути зараз?
Who can it be now?
Хто це може бути зараз?
Who can it be now?
Хто це може бути зараз?


Who can it be knocking at my door?
Хто це може стукати в мої двері?
Make no sound, tip-toe across the floor.
Не видавай жодного звуку, ходи навшпиньки по підлозі.
If he hears, he'll knock all day,
Якщо він почує, він буде стукати весь день,
I'll be trapped, and here I'll have to stay.
Я буду в пастці і змушений залишитися тут.
I've done no harm, I keep to myself;
Я не зробив нічого поганого, я тримаюся сам;
There's nothing wrong with my state of mental health.
З моїм психічним здоров'ям усе гаразд.
I like it here with my childhood friend;
Мені тут подобається з моїм другом дитинства;
Here they come, those feelings again!
Ось вони знову, ті почуття!


Who can it be now?
Хто це може бути зараз?
Who can it be now?
Хто це може бути зараз?
Who can it be now?
Хто це може бути зараз?
Who can it be now?
Хто це може бути зараз?


Is it the man come to take me away?
Чи це чоловік, який прийшов забрати мене?
Why do they follow me?
Чому вони слідують за мною?
It's not the future that I can see,
Це не майбутнє, яке я можу бачити,
It's just my fantasy
Це просто моя фантазія.


Who can it be now?
Хто це може бути зараз?
Who can it be now?
Хто це може бути зараз?
Who can it be now?
Хто це може бути зараз?
Who can it be now?
Хто це може бути зараз?

Автор публікації: Андрій LAS