A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #

Текст пісні і переклад на українську мову

You got alot of nerve, don't you, baby?
У тебе багато нахабства, чи не так, мала?
I only hit the curb cuz you made me,
Я лише з'їхав з дороги через тебе,
You're tellin' all your friends that I'm crazy,
Ти розповідаєш всім своїм друзям, що я божевільний,
Like I'm the only one.
Наче я один такій.


Why'd you throw them stones if you
Чому ти кидала то каміння, якщо
Had a wild hair of your own or two?
Якщо ти й сама не свята?*
Livin' in your big glass house with a view,
Живеш у своєму великому скляному будинку з видом,**
I thought you knew.
Я думаю ти знаєш...


I had some help,
Мені допомогли!
It ain't like I can make this kind of mess all by myself,
Наче я б зміг створити такий безлад самотужки,
Don't act like you ain't help me pull that bottle on the shelf,
Не вдавай, що ти не допомогла мені дістати ту пляшку з полиці,***
Been deep in every weekend if you couldn't tell,
Падав на дно кожні вихідні, якщо ти не помітила,
They say team work makes the dream work,
Кажуть, командна робота робить мрію реальністю,
Hell, I had some help!
Чорт забирай, то ж мені допомогли!


You thought I'd take the blame for us a-crumblin',
Ти думала, я візьму провину за нас, що все розвалилось,
Go round like you ain't guilty of somethin',
Ходиш, наче ти не винна ні в чому,
Already lost the game that you been runnin',
Вже програла гру, яку ти вела,
Guess it's catchin' up to you, huh?
Здається, це тебе наздоганяє, га?
You think that you're so innocent,
Ти думаєш, що ти така невинна,
After all the shit you did,
Після всього того лайна, що ти зробила,
I ain't an angel you ain't heaven sent,
Я не ангел, та й ти не з неба послана,
Can't wash our hands of this.
Не зможемо відмити наші руки від цього.


I had some help,
Мені допомогли!
It ain't like I can make this kind of mess all by myself,
Наче я б зміг створити такий безлад самотужки,
Don't act like you ain't help me pull that bottle on the shelf,
Не вдавай, що ти не допомогла мені дістати ту пляшку з полиці,
Been deep in every weekend if you couldn't tell,
Падав на дно кожні вихідні, якщо ти не помітила,
They say team work makes the dream work,
Кажуть, командна робота робить мрію реальністю,
Hell, I had some help!
Чорт забирай, то ж мені допомогли!


[Morgan Wallen:]
[Morgan Wallen:]
It takes two to break a heart in two, ooh!
Потрібно двоє, щоб розбити серце навпіл, о-о!
[Post Malone:]
[Post Malone:]
You blame me and, baby, I blame you,
Ти звинувачуєш мене, а я звинувачую тебе,
[Morgan Wallen:]
[Morgan Wallen:]
Oh, if that ain't truth?
О, то хіба це не правда?


I had some help,
Мені допомогли!
It ain't like I can make this kind of mess all by myself,
Наче я б зміг створити такий безлад самотужки,
Don't act like you ain't help me pull that bottle on the shelf,
Не вдавай, що ти не допомогла мені дістати ту пляшку з полиці,
Been deep in every weekend if you couldn't tell,
Падав на дно кожні вихідні, якщо ти не помітила,
They say team work makes the dream work,
Кажуть, командна робота робить мрію реальністю,
Hell, I had some help!
Чорт забирай, то ж мені допомогли!

Примітки:

* Had a wild hair of your own – Ідіома, що означає "мала свої гріхи чи примхи".

** Big glass house – Відсилання до приказки "Ті, хто живе у скляних будинках, не повинні кидати каміння", що означає не критикувати інших, коли сам не бездоганний.

*** Pull that bottle on the shelf – Фраза, що означає "дістати пляшку з полиці", вказує на схильність до надмірного вживання алкоголю.


Автор публікації: Raga