A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #


Текст пісні і переклад на українську мову

I'm still trying to figure out how to tell you I was wrong.
Я все ще намагаюсь придумати, як сказати тобі, що я помилявся.
I can't fill the emptiness inside since you've been gone.
Я не можу заповнити порожнечу всередині, з тих пір як ти пішла.


So, is it you or is it me?
Тож, це була ти або я?
I know I said things that I didn't mean,
Я знаю, я сказав те, що не мав на увазі,
But you should have known me by now.
Але ти вже повинна була знати мене.
You should have known me.
Ти повинна вже мене знати.


If you believed when I said
Якщо ти повірила, коли я сказав,
I'd be better off without you,
Що мені було б краще без тебе,
Then you never really knew me at all.
Тоді ти взагалі ніколи по-справжньому не знала мене.
If you believed when I said
Якщо ти повірила, коли я сказав,
That I wouldn't be thinking about you,
Що я не думатиму про тебе,
You thought you knew the truth, but you're wrong.
Ти думаєш, що знаєш як воно насправді, але ти помиляєшся.


You're all that I need.
Ти – все, що мені потрібно.
Just tell me that you still believe.
Просто скажи мені, що ти досі віриш.


I can't undo the things that led us to this place,
Я не можу змінити ті речі, що привели нас до цього,
But I know there's something more to us than our mistakes.
Але я знаю, що для нас існує щось більше, ніж наші помилки.


So is it you or is it me?
Тож, це була ти або я?
I know I'm so blind when we don't agree,
Я знаю, що я такий сліпий, коли між нами виникають непорозуміння,
But you should have known me by now.
Але ти вже повинна була знати мене.
You should have known me.
Ти повинна вже мене знати.


If you believed when I said
Якщо ти повірила, коли я сказав,
I'd be better off without you,
Що мені було б краще без тебе,
Then you never really knew me at all.
Тоді ти взагалі ніколи по-справжньому не знала мене.
If you believed when I said
Якщо ти повірила, коли я сказав,
That I wouldn't be thinking about you,
Що я не думатиму про тебе,
You thought you knew the truth, but you're wrong.
Ти думаєш, що знаєш як воно насправді, але ти помиляєшся.


You're all that I need.
Ти – все, що мені потрібно.
Just tell me that you still believe.
Просто скажи мені, що ти досі віриш.


Is it you or is it me?
Це була ти або я?
I know I said things that I didn't mean.
Я знаю, я сказав те, що не мав на увазі.
You should have known me by now.
Ти вже повинна була знати мене.
You should have known me.
Ти повинна вже мене знати.


If you believed when I said
Якщо ти повірила, коли я сказав,
I'd be better off without you,
Що мені було б краще без тебе,
Then you never really knew me at all.
Тоді ти взагалі ніколи по-справжньому не знала мене.
If you believed when I said
Якщо ти повірила, коли я сказав,
That I wouldn't be thinking about you,
Що я не думатиму про тебе,
You thought you knew the truth, but you're wrong.
Ти думаєш, що знаєш як воно насправді, але ти помиляєшся.


'Cause you're all that I want.
Тому що ти – це все, чого я хочу.
Don't you even know me at all?
Невже ти зовсім не знаєш мене?
You're all that I need.
Ти – все, що мені потрібно.
Just tell me that you still believe.
Просто скажи мені, що ти досі віриш.Автор публікації: Степан Гаврилоє


« Monste Awake Пісні